Tulosta

Yrittäjäkoulutus verkossa 25 pv, Keski-Suomi

Kannettava tietokone
Aloitusaika
30.08.2021
Paikka
Verkkoympäristö
Kaupunki
Verkkoympäristö
Järjestäjä
Cimson Koulutuspalvelut
Kohderyhmä
Yrittäjyydestä kiinnostuneet ja jo hiljattain yrityksen perustaneet

5 opiskelupäivää webinaareja + 20 opiskelupäivää verkossa

Koulutus soveltuu yrittäjyydestä kiinnostuneelle ja omaa yritystoimintaa suunnittelevalle henkilölle. Koulutus on ensisijaisesti tarkoitettu työttömille tai työttömyysuhan alaisille tai jo hiljattain yrityksen perustaneelle. Koulutuksessa työstetään omaa liiketoimintasuunnitelmaa kokeneiden valmentajien ohjauksessa sekä videoluentoja seuraamalla. Koulutus toteutetaan osittain webinaareina Teamsissa ja osittain ohjatusti itsenäisenä verkko-opiskeluna YrittäjäRedi-oppimisympäristössä. Alustat ovat helppokäyttöisiä, aiempaa verkko-opiskelukokemusta ei vaadita. Koulutuksessa saat yritysvalmentajilta ohjausta ja konsultointia liiketoimintasuunnitelman laatimiseen ja yritystoiminnan laskelmiin. YrittäjäRedi-oppimisalusta on myös yhteisöllinen, samoin webinaareissa pääset keskustelemaan toisten yrittäjyyttä suunnittelevien tai jo yrittäjänä toimivien kanssa.

Koulutuksen numero: 700313
Hae koulutukseen 15.8.2021 mennessä, hakulinkki

Webinaarien sisältöjä:

Webinaareja on yhteensä viiden (á 7 x 45 min) koulutuspäivän verran. Webinaareja toteutetaan 3-7 x 45 min kokonaisuuksina, loppupäivä opiskellaan verkkoympäristössä. Koulutuksen kokonaispituus on 7 tuntia x 25 = 175 tuntia, joista webinaareja 35 tuntia ja muuta verkko-oppimista 140 tuntia. Webinaaripäiviä on koulutuksen alussa neljänä peräkkäisenä päivänä, sekä koulutuksen edetessä 1-2 jokaisella viikolla.

Webinaaripäivien aihepiirejä:

1. Orientaatio ja osaamiskartoitus.
2. Liikeideasta liiketoimintasuunnitelmaksi.
3. Yrityksen toimintaympäristö ja verkostot (Teamsilla vierailijoita mm. pankki, vakuutusyhtiö, paikalliset yrityspalvelut).
4. Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta, yritystoiminnan laskelmat.
5. Yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi.
6. Markkinoinnin kilpailukeinot ja suunnittelu.
7. Muut yhteiset aiheet.

Verkko-oppimisympäristö YrittäjäRedin sisältöjä mm.:

 • Liikeidea ja liiketoiminnan kehittäminen
 • Yritysmuodot ja perustamistoimet
 • Tuotteistaminen ja palvelumuotoilu
 • Markkinointi, myyntityö, sosiaalinen media markkinoinnissa,
 • Verkkokaupan perustaminen, kansainvälinen liiketoiminta
 • Tuotanto ja logistiikka, yrittäjän ICT-taidot
 • Yrityksen talouden suunnittelu ja seuranta, yrityksen rahoitusmuodot, starttiraha
 • Yrittäjän sosiaaliturva ja hyvinvointi
 • Liiketoiminnan riskit, poikkeustilanteet ja yritystoiminnan lopettaminen
 • Kirjanpidon järjestäminen, arvonlisä- ja elinkeinoverotus
 • Yritysjuridiikka ja sopimusoikeus, työntekijän palkkaaminen, yrittäjän sosiaaliturva, yrittäjän IPR-asiat
 • Työnhakuvalmennuksen sisältöjä, mikäli työnhaku yrittäjyyden vaihtoehtona

Kysy lisää

Kotro Mikko
vt. varatoimitusjohtaja
0400 640 856

TE-palvelujen lisätiedot:

Koulutusneuvonta 0295 020 702
https://www.facebook.com/Koulutusneuvonta/

Yhteistyössä Keski-Suomen TE-toimisto

Lisää koulutuksia

Yrittäjyys
Viisi askelta yrittäjäksi, nuoret, Keski-Suomi
13.09.2021 - / 5 lähiopiskelupäivää, Jyväskylä + 15 verkko-opiskelupäivää
Lue lisää
Yrittäjyys
Lähiopiskelupainotteinen yrittäjäkoulutus 15 pv, Keski-Suomi
11.10.2021 - / Jyväskylä
Lue lisää
Yrittäjyys
Yrittäjäkoulutus verkossa 25 pv, Keski-Suomi
04.10.2021 - / Verkko/ Jämsä
Lue lisää