Työkykyvalmennus

Työkykyvalmennus on tärkeä, ennakoiva työkalu työpaikoilla. Työkykyvalmennus ennaltaehkäisee ongelmien pitkittymistä, kun nykyisestä työstä joutuu olemaan toistuvilla tai pitkillä sairauslomilla tai voidaan puhua työkyvyttömyydestä. Terveydellinen rajoite saattaa estää nykyisessä työssä jatkamisen, minkä vuoksi on syytä etsiä uutta urapolkua. Valmennukset toteutetaan pienryhmissä.

Kuvassa hymyilevä nainen lähikuvassa toimistolla

Valmennuksen tavoite on, että kun työkykyä rajoittavat oireet vähenevät, myös sairauspoissaolot harvenevat. Valmennus innostaa ja tarjoaa keinoja oman työkyvyn ylläpitämiseen.

Palvelussa laaditaan henkilökohtainen suunnitelma ja asetetaan omat tavoitteet. Työkykyvalmennus auttaa löytämään voimavaroja, parantamaan elämänhallinnan välineitä ja selkiyttämään yleensä työelämän mahdollisuuksia ja urapolkua. Vaikuttavuutta seurataan alku- ja loppumittauksilla.