Tulosta

Tiedätkö, mitä opinnollistaminen on ja miten se voisi tukea sinua?

Kaksi henkilöä laitoskeittiössä

Tämä juttu on tuotettu yhteistyössä Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen kanssa. Siirry Tampereen kaupungin sivulle

Opinnollistaminen on hyvä tapa suorittaa ammatillisen tutkinnon osa tai osia työssä oppimalla. Se tarkoittaa työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Siihen ei sisälly koulupäiviä tai teoriaopintoja. Opinnollistaja ei myöskään muutu opinnollistamisen aikana statukseltaan opiskelijaksi vaan pysyy työnhakijana. 

”Opinnollistamisella työkokeilusta, palkkatukijaksosta tai kuntouttavasta työtoiminnasta jää osaamisen lisäksi käteen todistus suoritetusta ammatillisesta tutkinnon osasta”

Opinnollistamisella työkokeilusta, palkkatukijaksosta tai kuntouttavasta työtoiminnasta jää osaamisen lisäksi käteen todistus suoritetusta ammatillisesta tutkinnon osasta. Sillä voi vakuuttaa tulevia työnantajia osaamisestaan tai sillä voidaan lukea hyväksi tulevia opintoja.  Osaaminen voi olla jo aiemmin työhistoriassa hankittua tai opinnollistamisen aikana työympäristössä opittua. Aikaisemmasta kokemuksesta ja suoritettavista tutkinnon osista riippuen opinnollistamiseen kuluu keskimäärin kahdesta kuuteen kuukautta. Myös kesken jääneen tutkinnon suorittamatta jääneitä osia voi saattaa loppuun opinnollistamalla.

Esimerkki: Arto suorittaa tutkinnon osan palkkatukijakson aikana 

Esimerkkihenkilöni on Arto. Hänellä oli pitkä kokemus rakennusalalta. Terveydellisistä syistä hän ei enää kuitenkaan pystynyt tekemään tätä tuttua työtä. OMA-valmentajan ohjauksessa Arto oli päässyt palkkatukijaksolle palvelukotiin hyvinvointiavustajaksi. Työtehtävät liittyivät ruokailuihin, esimerkiksi asukkaiden syöttämistä, ruoan jakoa ja aamiaisen valmistusta. 

Arto viihtyi työssään ja toivoi saavansa uuden palkkatukijakson. Se oli mahdollista, jos siihen sisällytettäisiin opinnollistaminen. OMA-valmentaja ohjasi Arton minulle Cimson Koulutuspalvelujen kuntakokeilun opinnollistamis-palveluun. Alkuhaastattelun jälkeen selvitin, mikä tutkinnon osa vastaisi hänen nykyisiä työtehtäviään. Sellainen löytyi ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta.

Työpaikkaohjaaja on tärkeä 

Olin yhteydessä Arton työpaikalle ja varmistin, että sieltä löytyisi Artolle työpaikkaohjaaja, joka tukisi häntä opinnollistamisessa. Työpaikkaohjaaja varmistaa, että Arto pääsee harjoittelemaan kaikkia tarvittavia taitoja, ohjaa ja perehdyttää työtehtäviin, seuraa osaamisen kehittymistä, ottaa näytön vastaan ja päättää opettajan kanssa näytön arvioinnista.

Oppilaitoksen rooli

Kun prosessiin tarvittavat henkilöt oli kartoitettu, pidimme palaverin Arton, työpaikkaohjaajan ja AhlmanEdun opettajan kanssa. Opettaja oli mukana aloituspalaverissa varmistamassa, että prosessi lähtee oikeille raiteille ja tutkinnon osan sisällöt ovat kaikille selvät. Palaverissa sovimme tarkemmin tutkinnon osasta. Se oli ravintola- ja catering-alan perustutkinnosta Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot, 10 osaamispistettä. Kävimme läpi myös käytännön asiat ja aikataulut. Työpaikkaohjaaja sai opettajalta perehdytystä tulevan näytön vastaanottamiseen. 

Valmistautuminen näyttöön 

Arto varmisti työpaikkaohjaajan kanssa, että hänelle kertyy työtehtävissä kaikki se osaaminen, jota tarvitaan tutkinnon osan suorittamiseen. Hän harjoitteli työtehtäviään, kunnes osaaminen oli tavoitearvosanaa vastaavalla tasolla.  Teimme yhdessä Arton kanssa näyttösuunnitelman, jonka sisältöä Arto oli miettinyt jo työpaikkaohjaajan kanssa. Arto kirjoitti suunnitelmaan, miten hän näyttäisi osaamisensa jokaisessa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksessa. Samalla hän itse hahmotti, millaista osaamista hänelle oli kertynyt. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksien selvittämisen jälkeen Arto pystyi hyvin hahmottamaan, mitä näyttösuunnitelmaan kannattaa kirjoittaa. Näyttösuunnitelma palautettiin opettajalle pari viikkoa ennen suunniteltua näyttöä. Myös opettaja antoi siitä omat kommenttinsa

Näytön paikka

Arto teki näytön työpaikallaan suunnitelman mukaan. Työpaikkaohjaaja seurasi Arton toimintaa ja tarvittaessa he selvittivät Arton osaamista keskustellen. Näytön jälkeen työpaikkaohjaaja ja opettaja pitivät arviointikeskustelun. Siinä he päätyivät tulokseen, että Arton osaaminen vastasi arvosanaa 4, tutkinnon osan ammattitaitovaatimusten mukaisesti. Opettaja huolehti, että Arto sai itselleen virallisen todistuksen suoritetusta tutkinnon osasta.  

Virallista todistusta Arto voi nyt hyödyntää työnhaussa. Hän voisi myös halutessaan lähteä opiskelemaan ravintola- ja catering-alan perustutkinnon loppuun.  

Entä sinä?

Kiinnostaisiko sinua suorittaa tutkinnon osia opinnollistamalla? Kysy mahdollisuuksistasi alueesi työllisyyspalveluista.

Kirjoittaja

Lahti Leena
opinnollistamisen vastuuvalmentaja
050 591 1756