Henkilöstö-
koulutuksemme on muutoksen paikka

Kehitä osaamista • Vahvista työyhteisöä • Menesty yhdessä

Cimson Koulutuspalvelut on kotimainen, valtakunnallinen valmennus- ja koulutusalan yritys, joka valmensi ja koulutti yli 6000 henkilöä vuonna 2023. Toimimme kuuden aluetoimiston kautta koko Manner-Suomen alueella. Järjestämme henkilöstökoulutusta osaamisen kehittämiseen, työyhteisö- ja vuorovaikutustaitoihin sekä työhyvinvointiin liittyen.  

Henkilöstökoulutukset suunnitellaan ja toteutetaan yritysten tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä, niin suunnitellaan yrityksellenne sopiva koulutuskokonaisuus!

Osaamisen kehittäminen

Osallisuuspedagogiikka osaksi työyhteisön toimintakulttuuria (kasvatus-, sosiaali- ja terveysala)

Osallisuus lisää työntekijöiden motivaatiota, tyytyväisyyttä, sitoutumista ja vastuunottoa. Palvelujen käyttäjien näkökulmasta osallisuus on kuulluksi tulemista ja vaikuttamista sekä kokemusta arvostetuksi tulemisesta. Osallisuus lisää kaikkien hyvinvointia.

Koulutuksen punainen lanka on se, miten osallisuus kytkeytyy arkeen luoden merkityksellisyyttä, kun kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tulla kuulluksi yksilönä. Koulutus suunnitellaan yksilöllisesti kunkin yksikön tarpeiden mukaan.

Koulutuksen aiheena voi olla myös pedagoginen dokumentointi, oppimisympäristön suunnittelu tai lapsen varhaiskasvatussuunnitelmien vieminen käytäntöön.

Kouluttajana toimii Titta Kruus, joka on varhaiskasvatuksen ja osallisuuspedagogiikan asiantuntija. Titta on koulutukseltaan kehitysvammaisten ohjaaja, sosionomi (AMK) ja ammatillinen opettaja (sosiaali- ja terveysalat). Hänellä on myös Varhaiskasvatuksen pedagogiikka muuttuvissa käytännöissä -koulutus. Titta on työskennellyt yli 20 vuotta varhaiskasvatuksen opettajana ja kouluttanut varhaiskasvatuksen työntekijöitä oman työnsä ohessa. Vuodesta 2023 Titta on työskennellyt sosiaali- ja terveysalan opettajana, uravalmentajana ja kouluttajana.


Rakentava vuorovaikutus
Vuorovaikutustaitojen kehittäminen osana työn tehokkuutta ja työyhteisön hyvinvointia

Vuorovaikutustaidot ovat keskeisessä roolissa asiakaskohtaamisten laadun, luotettavan ja tehokkaan viestinnän sekä työyhteisön hyvinvoinnin turvaamisessa. Ne auttavat työntekijöitä toimimaan tietoisesti ja rakentavasti erilaisissa haastavissa tilanteissa ja auttavat ratkomaan ristiriitoja rauhanomaisesti.

Vuorovaikutuskoulutuksen sisältö suunnitellaan työyhteisön tarpeiden mukaan. Mahdollisia sisältöjä voivat olla esimerkiksi haastavien asiakastilanteiden kohtaaminen, kuuntelun ja itseilmaisun taidot tai palautteen antaminen ja vastaanottaminen. Koulutus hyödyntää Marshall B. Rosenbergin elämäntyönään kehittämää Nonviolent Communication (NVC) lähestymistapaa vuorovaikutukseen.

Kouluttajana toimii Laura Poutanen, TM, VTK, Rakentavan vuorovaikutuksen ohjaaja, Toimiva vuorovaikutus -ohjaaja ja Toimiva perhe -ohjaaja. Hän on perehtynyt NVC:hen useiden eri kouluttajien koulutuksissa vuodesta 2017 lähtien, ja lähestymistapa on juurtunut osaksi vuorovaikutusta. Laura on työskennellyt vuodesta 2018 uravalmentajana ja toimii tällä hetkellä oraganisaatiossamme koordinaattorin tehtävässä.

Työkyky- ja hyvinvointi

Palautumisen taito hyvinvoinnin kulmakivenä
Palautuneena jaksaa työskennellä ja elää omannäköistä, tasapainoista elämää. Työpäivän aikana palautumista tapahtuu keskimäärin 13 minuuttia. Hektinen työ ja vapaa-aika edellyttää akkujen lataamista enemmän kuin yöunien verran. Koulutuksessa käsitellään sitä, miten palautumista voi edistää omilla valinnoilla ja mitkä tekijät tyypillisesti edistävät, estävät tai hidastavat palautumista.

Koulutus sisältää hengitys-, rentoutus- ja mielikuvaharjoituksia, joiden avulla palautumista voi tukea. Se antaa konkreettisia vinkkejä hengityksen käyttöön työvälineenä niin itsesäätelyssä kuin vuorovaikutuksessakin. Ohjaaja ei opeta oikeaa hengitystekniikkaa, vaan kannustaa itsehavainnointiin ja mielikuvien käyttöön. Tasapainoisen hengityksen avulla voidaan vaikuttaa merkittävästi ihmisen hyvinvointiin ja terveyteen.

Ottilia Kavakka

Ottilia Kavakka on koulutukseltaan musiikkipedagogi (AMK). Hän työskentelee laulunopettajana ja on täydentänyt osaamistaan mm. hengityskouluohjaajan ja jännittäjäryhmän ohjaajan koulutuksilla sekä muilla psykofyysisen lähestymistavan kursseilla. Ottilia haluaa tarjota kuuntelevaa ja läsnä olevaa vuorovaikutusta sekä keinoja rauhoittumiseen ja jaksamisen tueksi.

Päivi Ristolainen

Päivi Ristolainen on koulutukseltaan HM, KM ja AmO. Lisäksi hän on opiskellut mm. ravitsemustiedettä ja urheiluravitsemusta, sekä suorittanut palautumisen asiantuntija -koulutuksen. Päivi valmistuu toukokuussa 2024 ratkaisukeskeiseksi lyhytterapeutiksi.


Työkykyä taukoliikunnasta sekä Liikunta ja ravitsemus työssäjaksamisen tukena -koulutukset voidaan toteuttaa joko omina kokonaisuuksina tai esimerkiksi yhtenä osana työyhteisön työkyky- tai työhyvinvointipäivää. Sisällöt suunnitellaan työyhteisön tarpeiden mukaan.

Tanja Petman on koulutukseltaan DI, personal trainer ja voimavalmentaja. Alun perin tuotekehitysinsinöörinä kansainvälistäkin uraa tehnyt Tanja on vuodesta 2014 alkaen työskennellyt valmentajana liikunnan, ravitsemuksen ja hyvinvoinnin parissa. Henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi hän työskentelee työyhteisöjen hyvinvoinnin parissa. Tanja on myös kilpaileva voimanostaja ja penkkipunnertaja.

Kysy lisää

Ristolainen Päivi