Työnohjaus kylvää työpaikalle hyvää hedelmää

Työnohjaus selkeyttää ja rikastuttaa niin työn tekemistä kuin työilmapiiriä. Työn tekee koulutettu työnohjaaja. Työnohjausta voi saada yksittäinen työntekijä, ryhmä tai kokonainen työyhteisö. Kesto ja tapaamisten tiheys vaihtelevat sovitusti.

Nainen työpaikalla keskustelemassa

Työnohjaus taipuu moneen

Työnohjaus soveltuu niin yhdelle ihmiselle, työyhteisölle kuin eri organisaatioista tulevien työntekijöiden ryhmälle.

Käsiteltäviä asioita ovat muun muassa yhteisön sisäiset vuorovaikutussuhteet, muutoksissa jaksaminen, riittämättömyyden tunteet kiireen keskellä, haastavat asiakassuhteet ja oman työotteen tutkiminen.

STOry?

STOry-nimike tarkoittaa, että työnohjaaja on Suomen työnohjaajat ry:n koulutussuositusten mukaisesti koulutettu työnohjaaja, joka on sitoutunut työssään noudattamaan yhdistyksen eettisiä periaatteita. Meillä kaikki työnohjaajat ovat STOry-ohjaajia.

Suomen työnohjaajat ry

Esimerkkejä työnohjauspaketeista

Tukipaketti

 • 4-6 kertaa, á 1,5 tuntia
 • sisältää tavoitteen, ohjauksen, tukitehtävät ja arvioinnin

Kasvupaketti

 • 10 kertaa, á 1,5 tuntia
 • sisältää ohjauskeskustelut, välitehtävät, arvioinnin ja yhteenvedon

Prosessipaketti

 • 2 vuotta, á 1,5 tuntia
 • sisältää säännöllisten ohjauskeskustelujen lisäksi yhteiset väliarvioinnit, tavoitteet ja loppuarvioinnin

Tavat tehdä työnohjausta

 • Yksilöohjaus
 • Pariohjaus
 • Ryhmäohjaus
 • Yhteisötyönohjaus
 • Työyhteisökonsultointi
 • Työnohjauksen työnohjaus

Työnohjauksen teesit

 • Työ tekee ihmiselle hyvää.
 • Työnkuvan tulee olla sopusoinnussa osaamisen ja vaatimusten kanssa.
 • Työtehtävän selkeys vapauttaa energiaa työhön.
 • Työyhteisön kulttuuri näkyy työpaikan arjessa – hyvässä ja pahassa. Kulttuuria voi kehittää aina paremmaksi.

Erityisasiantuntemuksemme

 • Psyko- ja sosiodraama suhteiden tutkimisessa
 • Roolityöskentelyt lukkiutuneissa tilanteissa
 • Yksilön kokonaishyvinvointi
 • Esimiesten konsultointi ja työnohjaus

Kutsumme sinut kokemaan, arvioimaan ja kehittämään työtä

Työntekijä, työnkuva ja työympäristö muodostavat kolmion. Kun kolmion suhteet ovat tasapainossa, syntyy kokonaishyvinvointia. Jokainen osa vaikuttaa kolmioon ja sen muihin osiin.

Työnohjaajamme ohjaa työyhteisön jäsentä tai oman työnsä tekijää kokemaan, arvioimaan ja kehittämään. Ohjauksessa on mahdollisuus tutkia työnsä tekemisen rajoja ja reunaehtoja. Työnantajaan kohdistuvat odotukset asettuvat realistisiin mittasuhteisiin. Ymmärrys yhteistyön lainalaisuuksista kirkastuu ja suhde omaan työhön selkiytyy.

Lähestymistapamme on dialoginen. Vuoropuhelu tekee mahdolliseksi sen, että uusia näkökulmia löytyy työnohjauksen aikana. Työnohjaus on vuorovaikutuksellinen oppimistilanne, jossa käytämme tilannekohtaisesti sopivimpia ohjausmenetelmiä.

Kysy lisää

Kun kerrot tarpeistasi, suosittelemme sopivaa ohjauskokonaisuutta. Työnohjauksen sisällöistä sovimme aina yhdessä. Ota yhteyttä ja pyydä tarjous.

Lehtiö Juhana
varatoimitusjohtaja
040 704 6398