Muutosvalmennus yrityksille - tuki irtisanotun uudelleen työllistymiseen

Ammattitaitoinen muutosvalmennuksemme löytää nopeita ratkaisuja ihmistä unohtamatta. Muutosturvapalvelumme on kattava kokonaisuus, joka tarjoaa tukitoimenpiteitä organisaationne ja henkilöstönne tarpeisiin muutostilanteissa. Toimintamme avaintekijöitä ovat pitkä kokemus uraohjauksesta, digitaaliset valmennuksen välineet sekä ihmisläheiset, tutkittuun tietoon pohjautuvat valmennusmenetelmät. Koska organisaatiot ovat erilaisia, mukautuu muutosvalmennuksemmekin erilaisiin tarpeisiin. Valtakunnallisena toimijana pystymme tuottamaan palvelua koko Manner-Suomen alueella toiveiden mukaisesti joko lähitoteutuksena, etätoteutuksena tai hybridimallisesti.

Muutosvalmennus auttaa isoissa ratkaisuissa

Kun työpaikalla sopeudutaan muutokseen, me Cimsonilla teemme töitä sen eteen, että siirtymät sujuvat mahdollisimman joustavasti niin työntekijän kuin organisaationkin näkökulmasta. Valmennamme työntekijät haasteiden läpi käytännönläheisesti ja tarvittaessa vahvaakin tukea antaen. Tavoitteena on löytää ratkaisu muutostilanteeseen uuden työn, opiskelun tai yrittäjyyden kautta. Työntekijälle valmennus on arvostava tuki uudelleensijoittumisessa työuralla.

Muutosturvan toteutuminen

Muutosvalmennus auttaa sekä työnantajaa että työntekijöitä muutosturvatilanteessa.

Muutosturva on toimintamalli, jonka tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa irtisanotun työllistymistä irtisanomistilanteissa. Muutosturva pohjautuu lakiin.

Autamme työnantajaa täyttämään muutosturvan velvoitteet, ja työntekijää pitämään huolta sekä oikeuksistaan että velvollisuuksistaan muuttuneessa tilanteessa.

Tukea muutoksen paikalla

Muutosvalmennuksessa käsitellään muutostilanteeseen liittyviä tunteita, mutta suunnataan ajatukset uusiin tavoitteisiin ratkaisukeskeisesti.

Tarvittaessa järjestämme muutosvalmennuksen aluksi infotilaisuuden, jossa motivoidaan ja rohkaistaan osallistujia uuteen suuntaan, annetaan välineitä muutoksen käsittelyyn ja kerrotaan muutosvalmennuksen tavoitteet ja toimintatavat.

Muutosvalmennuksen vaihtoehtoina ovat uravalmennus, työnhakuvalmennus tai yrittäjyysvalmennus. Usein koulutukseen hakeutuminen on ensimmäinen askel kohti uutta työuraa, ja siksi koulutusvaihtoehtojen selvittely ja sopivien koulutusten löytäminen ovat tarvittaessa osa muutosvalmennusta. Uusissa työtehtävissä, uuden työn löytämisessä ja yrittäjyyteen ryhtymisessä itsetuntemuksella ja osaamisen tunnistamisella on suuri merkitys, ja niitä työstetään valmennuksessa yksilöllisen tarpeen mukaan.

Valmennukseen osallistuva saa

  • henkilökohtaisen valmentajan
  • kattavan osaamiskartoituksen ja valmennuksen osaamisen sanoittamiseen
  • ohjausta työnhakuun, urasuunnitteluun ja/tai yrittäjyyteen sekä muutoskoulutusta koskevien valintojen tekemiseen. (Tarjolla olevasta koulutusvalikoimasta päättävät TE-palvelut ja yritys.)
  • käyttöönsä digitaaliset valmennusalustat (Redi -tuoteperhe)

Uutta uraa tukevat lisäpalvelut

Uraohjauksen psykologin palvelut ovat sovittaessa käytössä ammatillisen suunnan täsmentämisessä. Pääasiallinen työskentelymuoto on henkilökohtainen keskustelu, mutta uravalintojen apuna on mahdollista käyttää myös psykologisia testejä.

Jos palveluun osallistuu samanaikaisesti useita henkilöitä, voidaan henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi järjestää ryhmävalmennusta. Keskeisinä teemoina voivat olla esimerkiksi muutoksen kohtaaminen, oman uran suunnittelu, valintojen tekeminen sekä työnhaku. Sisältö muokataan tarvetta vastaavaksi ja yrityksen sekä palveluun osallistuvien toiveiden mukaan.

Kuljetaan yhdessä muutoksen läpi

Olemme muutosvalmennuksen vahva ammattilainen. Meillä on pitkän linjan kokemus työuravalmentaja sekä yrittäjäkouluttajana. Uraohjaukseen keskittyvää työtä olemme tehneet vuodesta 1995. ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme. Ammatillisen kuntoutuksen toteuttajana tuemme ammattitaitoisesti muutostilanteissa myös silloin, kun terveydentila vaikuttaa urasuunnitelmiin.

Myös yritykseen jäävät henkilöt voivat tarvita tukea muutostilanteessa ja sen jälkeen. Toteutamme heille palvelua, jonka keskiössä on muutostilanteen aiheuttamien tunteiden ja kuormituksen purkaminen, ja sitä kautta työssäjaksamisen ja työhyvinvoinnin palauttaminen muutosta edeltäneelle tasolle.

Meille on tärkeää, että palvelustamme on todellista hyötyä, joten muutosvalmennuksemme on käytännöllistä ja konkreettista. Ota yhteyttä, ja katsotaan, millä tavalla voimme olla avuksi muutoksen keskellä!

Ristolainen Päivi
Kotro Mikko

Asiakastarina: Destia

Muutosvalmennukseemme ollaan tyytyväisiä esimerkiksi Destiassa. Destia otti Cimson Koulutuspalvelut kumppaniksi muutosvalmennukseen, kun yrityksessä oli yt-neuvottelut vuonna 2020.

– Olimme tehneet Cimsonin kanssa yhteistyötä aiemminkin ja se oli ollut positiivinen kokemus, kertoo Destian henkilöstöjohtaja Annu Karttunen.

Destia suunnitteli irtisanottaville palvelupolkumallin, jossa oli erilaisia, yksilöllisiä vaihtoehtoja.

– Palvelupolussa ihminen oli keskiössä. Toivoimme, että irtisanotut löytäisivät polun eteenpäin.

Annu koki yhteistyön Cimsonin kanssa vaivattomaksi ja palvelun asiantuntevaksi.

– Otimme valmennuspalvelun käyttöön, jotta irtisanottavalle henkilöstölle löytyisi tukea työllistymiseen. Jollemme me pysty tarjoamaan töitä, haluamme meillä töissä olleiden löytävän töitä toisaalta.

Annu iloitsee siitä, että monelle löytyi muutosvalmennuksen aikana töitä tai muunlainen hyvä jatkopolku esimerkiksi koulutuksen merkeissä.

Yksi muutosvalmennukseen osallistuneista on tietoliikenneinsinööri Antti Palosaari.

– Minulle valmennuksen suurin hyöty oli siinä saatu motivointi. Jutellessa palautui usko siihen, että teen oikeita asioita. Valmennus vaikutti käsitykseeni siitä, että ei ole hätää – kyllä jotain löytyy, Antti kertoo.

Antti kokee merkittäväksi sen, että yritys tarjoaa muutosvalmennusta.

– Kyllähän se on tosi tärkeää, että firma osoittaa kantavansa vastuuta tilanteesta.

Infra-alalla on myös mahdollista, että irtisanotut työntekijät tulevat samaan yritykseen töihin uudestaan tilanteiden muuttuessa.

– Jos näin työntekijöille käy, niin on hyvä, jos on voinut käydä kasvun paikalla ja tulee takaisin entistä viisaampana ja kokeneempana, Antti toteaa.

Valmennuksen aikana Antti löysi uuden työn. Vaikka nykyinen työnantaja löytyi lopulta itse, Antti kokee saaneensa myös valmennuksessa hyviä työpaikkavinkkejä. Kaiken kaikkiaan valmennus oli hyvä kokemus.

– Ammattilaisurheilijatkin käyttävät valmentajia. Valmennus on hyvä sparraussessio ja hyödyllinen varmasti kenelle tahansa, joka on valmis ottamaan apua vastaan. Ulkopuolinen näkee tilanteen eri tavalla.