Muutosvalmennus yrityksille

Ammattitaitoinen muutosvalmennuksemme löytää nopeita ratkaisuja ihmistä unohtamatta. Kun työpaikalla astutaan murrosaikaan, muutosvalmennus on tasapainottaja ja uusien tavoitteiden asettaja.

Kuvassa bussikuski rahastamassa

Muutosvalmennus auttaa isoissa ratkaisuissa

Kun työpaikalla sopeudutaan muutokseen, me Cimsonilla teemme töitä sen eteen, että siirtymät ovat sujuvat niin yrityksen kuin työntekijän näkökulmasta. Muutoksen keskellä oleva ohjataan konkreettisesti perille saakka, oli kyse sitten uudesta tehtävästä tai uuden oppimisesta. Työntekijälle valmennus on arvostava tuki uudelleensijoittumisessa työuralla.

Muutosturvan toteutuminen

Muutosvalmennus auttaa sekä työnantajaa että työntekijöitä muutosturvatilanteessa.

Muutosturva on toimintamalli, jonka tavoitteena on helpottaa ja nopeuttaa irtisanotun työllistymistä irtisanomistilanteissa. Muutosturva pohjautuu lakiin.

Autamme työnantajaa täyttämään muutosturvan velvoitteet, ja työntekijää pitämään huolta sekä oikeuksistaan että velvollisuuksistaan muuttuneessa tilanteessa.

Tukea muutoksen paikalla

Muutosvalmennuksessa käsitellään muutostilanteeseen liittyviä tunteita, mutta suunnataan ajatukset myös uusiin tavoitteisiin.

Valmennuksessa vaihtoehtoina ovat uravalmennus, työnhakuvalmennus, yrittäjyysvalmennus tai koulutukseen hakeutuminen. Uusissa työtehtävissä, uuden työn saamisessa ja yrittäjyyteen ryhtymisessä itsetuntemuksella ja osaamisen tunnistamisella on suuri merkitys.

Valmennukseen osallistuva saa

  • henkilökohtaisen valmentajan
  • tilaisuuden kattavaan osaamiskartoitukseen ja aiemman osaamisen näkyväksi tekemiseen
  • ohjausta työnhakuun sekä muutoskoulutusta koskevien valintojen tekemiseen. (Tarjolla olevasta koulutusvalikoimasta päättävät TE-palvelut ja yritys.)

Uutta uraa tukevat lisäpalvelut

Uraohjauksen psykologin palvelut ovat sovittaessa käytössä ammatillisen suunnan täsmentämisessä. Pääasiallinen työskentelymuoto on henkilökohtainen keskustelu, mutta uravalintojen apuna on mahdollista käyttää myös psykologisia testejä.

Jos palveluun osallistuu samanaikaisesti useita henkilöitä, voidaan henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi järjestää ryhmävalmennus. Keskeisinä teemoina voivat olla esimerkiksi muutoksen kohtaaminen, oman uran suunnittelu, valintojen tekeminen sekä työnhaku. Sisältö muokataan tarvetta vastaavaksi ja yrityksen sekä palveluun osallistuvien toiveiden mukaan.

Kuljetaan yhdessä muutoksen läpi

Olemme muutosvalmennuksen vahva ammattilainen. Meillä on pitkän linjan kokemus yrittäjäkouluttajana sekä työuravalmentaja. Uraohjaukseen keskittyvää työtä olemme tehneet vuodesta 1995. ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme.

Autamme toteuttamaan laissa säädetyn muutosturvan velvoitteet. Muutosvalmennusta annetaan normaalisti yt-neuvottelujen eli muutosneuvottelujen jälkeisenä irtisanomisaikana sekä kaksi kuukautta irtisanomispäivästä.

Meille on tärkeää, että palvelustamme on todellista hyötyä, joten muutosvalmennuksemme on käytännöllistä ja konkreettista. Ota yhteyttä, ja katsotaan, millä tavalla voimme olla avuksi muutoksen keskellä!

Kotro Mikko
toimitusjohtaja
0400 640 856

Asiakastarina: Destia

Muutosvalmennukseemme ollaan tyytyväisiä esimerkiksi Destiassa. Destia otti Cimson Koulutuspalvelut kumppaniksi muutosvalmennukseen, kun yrityksessä oli yt-neuvottelut vuonna 2020.

– Olimme tehneet Cimsonin kanssa yhteistyötä aiemminkin ja se oli ollut positiivinen kokemus, kertoo Destian henkilöstöjohtaja Annu Karttunen.

Destia suunnitteli irtisanottaville palvelupolkumallin, jossa oli erilaisia, yksilöllisiä vaihtoehtoja.

– Palvelupolussa ihminen oli keskiössä. Toivoimme, että irtisanotut löytäisivät polun eteenpäin.

Annu koki yhteistyön Cimsonin kanssa vaivattomaksi ja palvelun asiantuntevaksi.

– Otimme valmennuspalvelun käyttöön, jotta irtisanottavalle henkilöstölle löytyisi tukea työllistymiseen. Jollemme me pysty tarjoamaan töitä, haluamme meillä töissä olleiden löytävän töitä toisaalta.

Annu iloitsee siitä, että monelle löytyi muutosvalmennuksen aikana töitä tai muunlainen hyvä jatkopolku esimerkiksi koulutuksen merkeissä.

Yksi muutosvalmennukseen osallistuneista on tietoliikenneinsinööri Antti Palosaari.

– Minulle valmennuksen suurin hyöty oli siinä saatu motivointi. Jutellessa palautui usko siihen, että teen oikeita asioita. Valmennus vaikutti käsitykseeni siitä, että ei ole hätää – kyllä jotain löytyy, Antti kertoo.

Antti kokee merkittäväksi sen, että yritys tarjoaa muutosvalmennusta.

– Kyllähän se on tosi tärkeää, että firma osoittaa kantavansa vastuuta tilanteesta.

Infra-alalla on myös mahdollista, että irtisanotut työntekijät tulevat samaan yritykseen töihin uudestaan tilanteiden muuttuessa.

– Jos näin työntekijöille käy, niin on hyvä, jos on voinut käydä kasvun paikalla ja tulee takaisin entistä viisaampana ja kokeneempana, Antti toteaa.

Valmennuksen aikana Antti löysi uuden työn. Vaikka nykyinen työnantaja löytyi lopulta itse, Antti kokee saaneensa myös valmennuksessa hyviä työpaikkavinkkejä. Kaiken kaikkiaan valmennus oli hyvä kokemus.

– Ammattilaisurheilijatkin käyttävät valmentajia. Valmennus on hyvä sparraussessio ja hyödyllinen varmasti kenelle tahansa, joka on valmis ottamaan apua vastaan. Ulkopuolinen näkee tilanteen eri tavalla.