Muutosturvakoulutus 55+ ikäisille

Cimson Koulutuspalvelut on uraohjauksen ja työllisyysratkaisujen asiantuntija. Cimson on kotimainen, valtakunnallinen valmennustalo, jonka palveluissa uraratkaisuja löysi yli 6000 asiakasta vuonna 2023. Toimimme kuuden aluetoimiston kautta koko Manner-Suomen alueella.

muutosturvakoulutus, 55+ ikäisille, uraohjaus, työllisyysratkaisut

Muutosturvakouluksemme 55+ ikäisille, laajennetun muutosturvan piirissä oleville, sisältää kolme vaihtoehtoa. Työelämän digitaitopolku sopii sinulle, kun haluat kehittää ICT-taitojasi työllistymisen tueksi. Yrittäjävalmennus sopii sekä kokoaikaista että osa-aikaista yrittäjyyttä suunnitteleville. Työelämän kielitaito -koulutuksissa opiskelet joko ruotsia, englantia tai ranskaa työelämän tarpeisiin. Kaikki muutosturvakoulutusvaihtoehdot sisältävät vankan paketin yksilöllistä ohjausta. Koulutusten sisällöt koostetaan yksilöllisesti juuri sinun tarpeesi huomioiden.

Cimsonin tuottamiin muutosturvakoulutuksiin voidaan liittää myös muiden kouluttajien kursseja ja muita koulutuskokonaisuuksia.

Työelämän digitaitopolku

 • Alkukartoitus yksilövalmentajan kanssa
 • Verkkovalmennuksen käyttöopastus kasvokkain
 • Opiskelu Työelämän ICT-polku verkkovalmennuksessa (2-3 viikkoa)
  • Sisältää neljä kasvokkaista tapaamista ja kaksi etävälinein tapahtuvaa tapaamista, joissa otetaan etävälineiden käyttö haltuun
  • Valmentajan yksilöohjaus verkkovalmennusalustalla
 • Valmentajan yksilöohjaus ja tuki opiskeluun (kasvokkain, puhelimitse tai etävälinein), verkkovalmennuksen tehtävien tarkistus palautteineen ja tuki työnhakuun tai urasuunnitteluun
 • Työnohjaajan tai uraohjauksen psykologin konsultaatio 2-3 kertaa (tarvittaessa)
 • Valmentajan loppuohjaus
 • Koulutukseen voidaan sisällyttää kontaktointipalvelu työpaikan hakua tukemaan

Katso videolta, mitä Työelämän digitaitopolku sisältää.

Asiakkaan palaute muutosturvakoulutuksesta:

”Tärkeimmät työkaluohjelmat tuli kerrattua, mikä parantaa käytön sujuvuutta. Lukuisia sovelluksia opeteltiin ja nyt niiden käyttö on omatoimisesti mahdollista. Olen tyytyväinen, että hakeuduin tähän koulutukseen ja se toteutettiin erittäin hyvin.”

Työelämän digitaito -esite (pdf)

Yrittäjäkoulutus

 • Alkukartoitus yksilövalmentajan kanssa
 • Verkkovalmennuksen käyttöopastus
 • Opiskelu YrittäjäRedi –verkkovalmennuksessa sovitun suunnitelman mukaan (6-8 viikkoa)
  • Valmentajan ohjaama työskentely (puhelin-, Teams- tai kasvokkainen ohjaus)
  •  Tarpeen mukaan sisältöä ICT-polulta
  • Valmentajan ohjaus liiketoimintasuunnitelman ja laskelmien tekoon sekä YrittäjäRedissä (chat) että kasvokkain
 • Työnohjaajan tai uraohjauksen psykologin konsultaatio 2-3 kertaa (tarvittaessa)
 • Valmentajan loppuohjaus
 • Verkostoitumistapaamiset muiden yrittäjyyttä suunnittelevien kanssa kasvokkain tai Teamsissa (vapaaehtoista)

Tutustu tarkemmin YrittäjäRedin sisältöön.

Yrittäjäkoulutus-esite (pdf)

Työelämän kielitaito – ruotsi, englanti tai ranska

 • Ammatillinen kielitaito tarkoittaa sitä, että työntekijä selviytyy oman alansa työtehtävissä, ymmärtää ammatissaan käytettävää kieltä ja osaa itse käyttää kieltä tarkoituksenmukaisesti työpaikallaan.
 • Muutosturvakoulutuksissamme voit joko valita Työelämän kielitaito -koulutuksen tai kytkeä työelämän kielitaidon osaksi ICT-polkua.
 • Suunnittelemme koulutuksesta kokonaisuuden, joka tukee työllistymistä. Kielikoulutuksemme sisältää joko ruotsin, englannin tai ranskan kielen opintoja.
 • Alkukartoituksessa kouluttaja selvittää kielitaidon tason ja suunnittelee sen pohjalta tarkemman koulutussisällön.
 • Opiskelu voidaan jaksottaa esimerkiksi tiiviiksi 4-6 viikon tehopaketiksi tai pidemmäksi 3 kuukauden opiskelujaksoksi. Opiskelu tapahtuu kasvokkain tai Teamsin välityksellä.
 • Lisäksi koulutuksen aikana on mahdollista saada ohjausta työnhakuun ja/tai uraohjaukseen.

Kiinnostuitko muutosturvakoulutuksesta?

Ota yhteyttä:

Ristolainen Päivi
kehitysjohtaja
050 571 7625

Muutosturva 55+ – mitä ja kenelle

Laajennettu muutosturva 55 vuotta täyttäneille

 • 1.1.2023 otettiin käyttöön uusi muutosturvakokonaisuus tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotuille 55 vuotta täyttäneille työntekijöille
 • Uuden muutosturvakokonaisuuden tavoitteena on edistää yli 55-vuotiaiden nopea työllistymistä ja parantaa työmarkkina-asemaa sekä edistää työssä jaksamista
 • Muutosturva korvaa aikaisemman käytännön työttömyysturvan lisäpäivien maksamisesta (ns. eläkeputki)

Kuka on oikeutettu 55 -vuotiaan muutosturvaan?
Irtisanotun työntekijän tulee täyttää seuraavat ehdot (Työsopimuslaki: 9 luku 3 b §):

 • Täyttänyt 55 vuotta ennen irtisanomista ja viimeistään irtisanomispäivänä
 • Työsopimus on irtisanottu 1.1.2023 tai sen jälkeen
 • Irtisanomiseen on tuotannolliset ja taloudelliset syyt
 • Ollut saman työnantajan palveluksessa vähintään 5 vuotta enintään 30 päivän keskeytyksin
 • Ilmoittautunut työnhakijaksi TE-toimistoon 60 päivän sisällä irtisanomisesta (Irtisanomisen ajankohdalla tarkoitetaan päivää, jona irtisanomisilmoitus on annettu)

Muutosturvakoulutus

 • Muutosturvakoulutukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja siitä voi kieltäytyä ilman työttömyysturvan menetystä.
 • Koulutuksen hankkii TE-toimisto tai ELY-keskus, ja se kestää enintään 6 kuukautta.
 • Muutosturvakoulutus tulee aloittaa kolmen kuukauden kuluessa työsuhteen päättymisestä.
 • Muutosturvakoulutuksen arvo on työnhakijan kahden kuukauden palkkaa vastaava, ja se on verovapaata etua.
 • Muutosturvakoulutus on ammatillisia valmiuksia lisäävää tai yritystoimintaa tukevaa koulutusta, ja sen tavoitteena on edistää nopea uudelleen työllistyminen. Koulutuksen tulee ensisijaisesti vastata työnhakijan ammatillisia tavoitteita ja toiveita. Kukin voi valita koulutuksen sisällön ja kouluttajan itse.
 • Tavoitteena voi olla oman osaamisen täydentäminen tai startti aivan uudenlaiselle uralle.