Työkykypalvelut

Työssä pärjääminen ja viihtyminen ennaltaehkäisevät työurien ennenaikaista päättymistä. Hyvinvointi ja terveydentila vaihtelevat, ja silloin tarvitaan työtehtävien muokkaamista tai muita ratkaisuja, jotka mahdollistavat työsuhteen jatkumisen tai uuden, sopivamman työn löytymisen organisaation sisältä tai täysin uudelta työnantajalta. Työpaikoilla voidaan edistää ja tukea tekijöiden työkykyä. Tähän tarjoamme toimivia työkaluja.

työkykypalvelut
Nainen seisoo toimistossa hymyillen

Työkykyvalmennus

Työkykyvalmennus on tärkeä, työkyvyn alenemista ja työuupumusta ennaltaehkäisevä työkalu työpaikoilla. Työkykyvalmennus ennaltaehkäisee sekä sairauslomia että työkyvyn alenemista, kun työntekijä saa tukea tilanteeseensa heti, kun ensimmäisiä merkkejä motivaation hiipumisesta, uupumuksesta tai työkykyongelmista tulee esille. Työkykyvalmennusta voi hyödyntää myös tilanteissa, joissa työntekijä joutuu olemaan toistuvilla tai pitkillä sairauslomilla tai kyse on vähintään osittaisesta työkyvyttömyydestä.

Työkykyvalmentajan yksilövalmennus

Henkilökohtainen työkykysuunnitelma ja omien tavoitteiden asettaminen tukee muutosten viemistä joko nykyiseen työhön tai uuden urapolun löytämistä. Työkykyvalmennus auttaa löytämään voimavaroja, parantamaan elämänhallinnan välineitä ja selkiyttämään yleensä työelämän mahdollisuuksia ja urapolkua. Vaikuttavuutta seurataan alku- ja loppumittauksilla.

Valmennuksen tavoite on, että työkykyä tai motivaatiota rajoittavat tekijät vähenevät, ja sairauspoissaolot harvenevat tai niitä ei synny lainkaan. Valmennus innostaa ja tarjoaa keinoja oman työkyvyn ja työmotivaation ylläpitämiseen.
Esite: Työkykyvalmentajan yksilövalmennus (pdf)

Psykologin ratkaisukeskeinen valmennus

Työelämän murroskohtaan soveltuva psykologin ratkaisukeskeinen uravalmennus selkeyttää työntekijän motivaatiota ja urasuuntaa. Tavoitteena on ratkaisukeskeisin menetelmin vahvistaa työntekijän voimavaroja ja työkykyä murrostilanteessa, joka voi olla työelämään paluu työuupumuksen tai pitkän sairausloman jälkeen, työnkuvan vaihtuminen muutosneuvottelujen tai muun yrityksen tuotannollisen tilanteen muutoksen vuoksi. Ratkaisukeskeisen valmennuksen keskeisin työväline on dialoginen keskustelu, mutta se voi sisältää tarvittaessa psykologisia testejä, ForeAmmatin Osaamiskartoituksen ja Cimson Koulutuspalvelujen uraverkkovalmennuksen sisältöjä.
Esite: Psykologin ratkaisukeskeinen valmennus (pdf)

Urapysäkki 50+ ikäisille työntekijöille

Eri-ikäiset työntekijät ovat työyhteisölle rikkaus. Kun työuraa on edessä kolmasosa siitä, mitä uraa on takana päin, on hyvä tarkastella työuran jatkoa tarkemmin. Esihenkilölle voi olla haaste puhua ikääntyvän työntekijän kanssa tämän työura- tai eläkeajatuksista. Keskusteluun voi sisältyä väärinymmärryksen riski puolin ja toisin.

Urapysäkillä työntekijä saa keskustella valmentajan kanssa ajatuksistaan, tuntemuksiin ja tarpeistaan työuran näkökulmasta. Vanhemman työntekijän hiljaista tietoa, kokemusperäistä osaamista, arviointi- ja ennakointikykyä ja sujuvaa ongelmien ratkaisemista voi olla vaikea tunnistaa työyhteisössä. Urapysäkillä seisahdutaan näiden asioiden ääreen, tehdään ne näkyväksi ja sitä kautta hyödynnettäväksi työyhteisössä.

Motivaation hiipuminen työuran viimeisellä kolmanneksella voi johtua tunteesta, että omaa osaamista ei enää saa hyödyntää riittävästi. Urapysäkin keskustelut auttavat löytämään mahdollisesti kateissa olevan työn imun ja tukevat työnkuvan muokkaamista ilman, että työntekijän hakeutuu työterveyshuollon kautta sairauslomalle.

Urapysäkin keskustelut voivat 2-3 kerran interventioita. Jokaiselle organisaatiolle suunnitellaan oman näköinen Urapysäkki.
Esite: Urapysäkki 50+ ikäisille työntekijöille (pdf)

Kysy lisää

Ristolainen Päivi
kehitysjohtaja
050 571 7625