Ammatinvalinnan ja uraohjauksen psykologipalvelut

Uraohjauksen psykologin ohjausta ja tukea voi tarvita eri-ikäisenä ja työuran eri vaiheissa. Työuran alkuvaiheessa psykologin ohjaus voi liittyä esimerkiksi ammatinvalintaan ja kouluttautumisvaihtoehtoihin. Myöhemmin elämän- ja työtilanteiden muuttuessa ohjaustarve voi painottua terveydentilaan, koulutukseen sekä jatkosuunnitelmiin. Ammatillisen suunnan valintaa ja muutoksia voi kuitenkin miettiä työuran taitekohdissa missä iässä vain. Psykologipalvelujen tavoitteena on tukea tulevaisuuden ratkaisujen tekemisessä.

Psykologin uraohjaukseen voi hakeutua myös silloin, kun tarve on selkeyttää ammatillisten kiinnostusten lisäksi omia vahvuuksia ja  voimavaroja, tai kun kaipaa apua koulutusalan valintaan, työelämässä koettuihin haasteisiin tai alan vaihtoon. Ohjaukseen kannattaa hakeutua, kun terveydentila tai oppimisvaikeudet vaikuttavat ammatillisen suunnan valintaan.

Ammatinvalinta ja urasuunnittelu on aina yksilöllinen prosessi. Siksi psykologin ohjauskin on yksilöllistä ja lähtee asiakkaan tarpeesta. Ohjauksessa on tavoitteena asiakkaan itsetuntemuksen vahvistumisen kautta löytää konkreettisia vaihtoehtoja ja suuntia työelämää kohti.

Ohjauskeskustelu on tapaamisten pääasiallinen työväline. UraRedi-verkkovalmennusta voidaan käyttää ohjauskeskustelujen tukena. UraRedi sisältää mm. erilaisia ammatillisen suunnan täsmentämiseen liittyviä kartoituksia. Palvelujen tukena käytetään tarvittaessa psykologisia testejä. Ohjauskeskustelut ovat luottamuksellisia.

Ohjauskeskusteluja voi olla yksi tai useampi. Tapaamiset toteutetaan pääosin etävälinein.

Lisätietoja

Ristolainen Päivi