Todenna osaamisesi uravalmentajana osaamismerkeillä

Cimson Koulutuspalvelut on ammatillisen ohjaustyön, urasuunnittelun, työllistymisratkaisujen ja yrittäjyyden asiantuntija. Tuotamme valmennuspalveluja, koulutusta ja ohjausta työurien edistämiseen ja yrittäjyyteen liittyen valtakunnallisesti.

Tavoitteemme on vahvistaa uraohjauksen parissa toimivien osaamista laaja-alaistamalla sekä uraohjauksen tietoperustan ja menetelmien tuntemusta että käytännön uraohjaustaitoja. Osaamismerkkien avulla kunnissa, TE-toimistoissa, järjestöissä ja yrityksissä toimivat uravalmentajat voivat todentaa osaamisensa. Uravalmentajan osaamispolku on kolmiportainen ja etenee aloittelijasta ammattilaiseen.

Tällä hetkellä testaamme merkistöä, ja sinulla on mahdollisuus suorittaa Osaavan uravalmentajan osaamismerkki.

Uravalmentajan osaamispolun osaamismerkit

 1. taso: Kehittyvä uravalmentaja
 2. taso: Osaava uravalmentaja
 3. taso: Asiantuntija uravalmentaja

Osaava uravalmentaja

Avainsanat: uraohjaus, urasuunnittelu, ammatinvalinta, osaamisen tunnistaminen, koulutusjärjestelmä

Merkin laajuus on 5 op. Merkin hakijalla tulee olla vähintään vuoden pituinen työkokemus uravalmentajan työstä. Osaaminen hankitaan suorittamalla Osaava uravalmentaja -koulutus, joka toteutetaan kasvokkain tai etävälinein toteutettavan koulutuksen ja verkkokoulutuksen yhdistelmänä. Osaaminen osoitetaan koulutuksen osa-alueiden sisältöihin liittyvillä tehtävillä. Merkin myöntää Cimson Koulutuspalvelut Oy. Merkki on voimassa toistaiseksi myöntämispäivästä lukien.

Osaava uravalmentaja -merkin saajan osaamistavoitteet:

 • Ammatinvalinta ja urasuunnittelu
  • tuntee uraohjauksen palapelin ja viisi keskeistä taitoa
  • tuntee ammatinvalinnan peruspilarit ja osaa ohjata asiakkaan kartoittamaan omia kiinnostuksia
  • osaa tarjota asiakkaalle vaihtoehtoisia urasuunnittelun reittejä
  • osaa tukea asiakkaan päätöksentekoa urasuunnitteluun liittyen
 • Osaamisen kartoittaminen
  • osaa hyödyntää erilaisia alustoja ohjatessaan asiakasta kartoittamaan osaamistaan
  • osaa arvioida yhdessä asiakkaan kanssa hänen henkilökohtaisen työmarkkina-asemansa
  • osaa antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia asiakkaan osaamiskartoituksen tiivistelmästä
 • Ammatit ja työelämä
  • tuntee ammattialojen kokonaisuuden
  • osaa hakea tietoa ammateista ja ammattialoista, ja osaa ohjata asiakkaan tiedon lähteille
  • osaa käyttää ennakointisivustoja ja -tietoja ohjaustyössä
 • Opiskelu ja osaamisen kehittäminen
  • tuntee Suomen koulutusjärjestelmän
  • osaa käyttää verkosta löytyviä sivustoja tietolähteenä asiakkaan opiskelupäätösten tueksi
  • tuntee opintojen rahoitusvaihtoehdot
 • Asiakkaan motivointi ja ohjaustaidot
  • osaa käyttää motivoinnin keinoja asiakastyössä
  • tuntee ohjausmenetelmiä ja osaa valita tietoisesti menetelmiä tai tehtäviä työnsä tueksi

Kysy lisää

Suonpää Anne
valmennuspalvelujen johtaja
Ristolainen Päivi