Muutosvalmennus yrityksille

Ammattitaitoinen muutosvalmennuksemme löytää nopeita ratkaisuja ihmistä unohtamatta. Kun työpaikalla astutaan murrosaikaan, muutosvalmennus on tasapainottaja ja uusien tavoitteiden asettaja.

Kuvassa bussikuski rahastamassa

Muutosvalmennus auttaa isoissa ratkaisuissa

Kun työpaikalla sopeudutaan muutokseen, me Cimsonilla teemme töitä sen eteen, että siirtymät ovat sujuvat niin yrityksen kuin työntekijän näkökulmasta. Muutoksen keskellä oleva ohjataan konkreettisesti perille saakka, oli kyse sitten uudesta tehtävästä tai uuden oppimisesta. Työntekijälle valmennus on arvostava tuki uudelleensijoittumisessa työuralla.

Tukea muutoksen paikalla

Muutosvalmennuksessa käsitellään muutostilanteeseen liittyviä tunteita, mutta suunnataan ajatukset myös uusiin tavoitteisiin.

Valmennuksessa vaihtoehtoina ovat uravalmennus, työnhakuvalmennus, yrittäjyysvalmennus tai koulutukseen hakeutuminen. Uusissa työtehtävissä, uuden työn saamisessa ja yrittäjyyteen ryhtymisessä itsetuntemuksella ja osaamisen tunnistamisella on suuri merkitys.

Valmennukseen osallistuva saa

  • henkilökohtaisen valmentajan
  • tilaisuuden kattavaan osaamiskartoitukseen ja aiemman osaamisen näkyväksi tekemiseen
  • ohjausta työnhakuun sekä muutoskoulutusta koskevien valintojen tekemiseen. (Tarjolla olevasta koulutusvalikoimasta päättävät TE-palvelut ja yritys.)

Uutta uraa tukevat lisäpalvelut

Uraohjauksen psykologin palvelut ovat sovittaessa käytössä ammatillisen suunnan täsmentämisessä. Pääasiallinen työskentelymuoto on henkilökohtainen keskustelu, mutta uravalintojen apuna on mahdollista käyttää myös psykologisia testejä.

Jos palveluun osallistuu samanaikaisesti useita henkilöitä, voidaan henkilökohtaisen valmennuksen lisäksi järjestää ryhmävalmennus. Keskeisinä teemoina voivat olla esimerkiksi muutoksen kohtaaminen, oman uran suunnittelu, valintojen tekeminen sekä työnhaku. Sisältö muokataan tarvetta vastaavaksi ja yrityksen sekä palveluun osallistuvien toiveiden mukaan.

Kuljetaan yhdessä muutoksen läpi

Olemme muutosvalmennuksen vahva ammattilainen. Meillä on pitkän linjan kokemus yrittäjäkouluttajana sekä työuravalmentaja. Uraohjaukseen keskittyvää työtä olemme tehneet vuodesta 1995. ELY-keskukset ja työ- ja elinkeinotoimistot ovat pitkäaikaisia yhteistyökumppaneitamme. Ota yhteyttä, ja katsotaan, millä tavalla voimme olla avuksi muutoksen keskellä!

Kysy lisää

Lounela Kirsi
koulutuspäällikkö, Uusimaa
050 408 6698