Tulosta

Urasuunnittelu on aina ajankohtaista

Työelämä ja sen vaatimukset ovat jatkuvassa muutosliikkeessä. Ammatteja katoaa ja joidenkin alojen työpaikkoja vähenee, toisaalta uudenlaisia työpaikkoja syntyy.

– Muutosten maailmassa urasuunnittelu on tärkeää, toteaa valmennuspalveluiden johtaja Anne Suonpää Cimson Koulutuspalveluista.

Urasuunnittelu on aina ajankohtaista, ja hyödyllistä kaikille – niin työnhakijoille kuin työssä oleville.

– Joskus urasuunnittelu vie uusille poluille tai on tärkeää siirtymävaiheessa. Toisinaan se auttaa päivittämään omaa osaamista siten, että pärjää nykyisessä työssä jatkossakin tai voi vaikka siirtyä uusiin tehtäviin saman organisaation sisällä.

Annen mukaan työuran muutostilanteiden ja työelämän epävarmuustekijöiden keskellä tarvitaan uudenlaisia taitoja. Työelämässä on esimerkiksi tärkeää tunnistaa omat kykynsä. Erityisesti työuran katkoskohdissa voi tulla myös tarve siirtää osaamista uudenlaisiin tehtäviin.

– Lisäksi tarvitaan sitä, että pystyy tekemään tarkoituksenmukaisia päätöksiä koulutukseen ja työuraan liittyen.

Elämän suunnittelua

Vaikka joidenkin kohdalla uravalinta tehdään kerran elämässä, tyypillisesti uraan liittyvät valinnat ovat Annen mukaan eräänlainen valintojen ja siirtymien jatkumo läpi elämän.

Urasuunnittelu ei ole muusta elämästä irrallinen saareke. Sen yhteyttä koko elämän suunnitteluun on tuonut esille esimerkiksi yhdysvaltalainen uraohjauksen tutkija Mark Savickas. Savickasin Life Design -malli tuo esille sitä, miten urasuunnittelu on eräänlaista ”elämän muotoilua”.

– Työura on luonteva osa ihmisen kokonaiselämää ja uraa rakennetaan ja muotoillaan kiinteänä osana elämän kokonaisuutta, Anne selostaa.

Urasuunnittelussa on hyvä ottaa huomioon omat kiinnostuksen kohteet ja se, millainen on. Lisäksi tulee pohtia, miten ura liittyy perheeseen ja miten se suhteutuu vapaa-aikaan.

Ota aikaa urasuunnitteluun

Anne peräänkuuluttaa sitä, että uraa suunnitellessa prosessille tulisi ottaa aikaa.

– Pysähdy hetkeksi. Mieti ja pohdi, millainen sinä olet. Mitä ajattelet itsestäsi, mitkä asiat sinua kiinnostavat?

On hyvä pohtia oman persoonan vahvuuksia ja miettiä, mitä koulutusta, taitoa ja osaamista jo on. Kun näitä on miettinyt ja tehnyt niistä yhteenvetoa, voi alkaa tutkimaan mahdollisuuksien kenttää: mitä siellä näkyy ja mitä vaihtoehtoja on? Anne rohkaisee myös juttelemaan itselle tärkeiden ihmisten kanssa.

– Pyydä heiltä palautetta ja kysy, mihin suuntaan he rohkaisisivat sinua.

Keskustelu ja asioiden reflektointi on tärkeää, ja sitä voi tehdä myös uravalmentajan kanssa. Tärkeää on, ettei jää yksin. Toisaalta lopulta päätös täytyy tehdä itse.

– Päätöksen tulisi olla sellainen, minkä itse kokee parhaana ja sydämessään oikeana.

Haluatko tukea urasuunnitteluun? Lue lisää täältä.