Tulosta

Yrittäjävalmennuksessa suunnitelmat selkenevät

Cimson Koulutuspalvelujen tarjonnassa on paljon valmennuksia yrittäjyyttä suunnitteleville. Cimsonilla on pitkä kokemus tältä alalta, nimittäin yrittäjyyteen valmentaminen on ollut mukana jo 1990-luvulta lähtien. Vuosien aikana tuhannet ovat osallistuneet Cimsonin yrittäjävalmennuksiin.

Verkkovalmennuksen suomia mahdollisuuksia on hyödynnetty pitkään. Cimsonin omaa YrittäjäRedi-verkkovalmennusta käytetään osana erilaisia koulutuspalveluja, ja se toimii itsessäänkin kattavana pakettina yrittäjyyteen.

YrittäjäRedi-verkkovalmennus on uudistunut

Tänä vuonna otettiin käyttöön uudistettu YrittäjäRedi.

– YrittäjäRedi on käynyt läpi ison mullistuksen, kertoo Cimson Koulutuspalvelujen varatoimitusjohtaja Juhana Lehtiö.

Vaikka aiempi YrittäjäRedi palveli hyvin, tuli aika tehdä suurempi uudistus niin sisällön kuin ulkoasun puolesta. Uudistuneessa YrittäjäRedissä on otettu huomioon saadut kokemukset ja palautteet sekä yrittäjyyteen liittyvät muutokset maailmassa.

– YrittäjäRedi on kattava, yksityiskohtainen paketti yrityksen suunnitteluun ja yritystoiminnan käynnistämiseen, kertoo Juhana.

Vaikka pääpaino on aloittelevissa yrittäjissä, on YrittäjäRedistä hyötyä myös kokeneemmille yrittäjille.

Helppokäyttöinen ja konkreettinen

YrittäjäRedissä on painotettu helppokäyttöisyyttä.

– Verkkovalmennuksen läpikäymiseen ei vaadita erityisiä digitaitoja, Juhana toteaa.

YrittäjäRediä hyödynnetään esimerkiksi työ- ja elinkeinotoimistojen ja ELY-keskusten asiakkaille järjestettävissä yrittäjävalmennuksissa. YrittäjäRedi-verkkovalmennuspalvelu on kuitenkin tarjolla myös yksityisasiakkaille.

Cimson Koulutuspalvelujen yrittäjävalmennuksissa pyritään konkretiaan.

– Emme halua vain sanoa, että ”sun kannattaa tehdä Facebook-markkinointia”, vaan käymme läpi, miten sitä voi tehdä, Juhana selittää.

Tärkeää on, että asiat eivät jää ”yläotsikkotasolle”, vaan niihin on mahdollisuus perehtyä syvällisesti.

Kaikki lähtee ideasta

Juhana pitää yrittäjyyttä hyvänä vaihtoehtona monille. Yrittäjyyttä harkitseville hän suosittelee nojaamista aiemmin hankittuun osaamiseen.

– Valtaosa yrittäjistä perustaa yrityksen aiemman osaamisen harteille. Kaikki lähtee siitä, että on idea, joka perustuu vankalle osaamiselle. Harvemmin kannattaa hypätä täysin tuntemattomaan.

Idea ei yksinään riitä, vaan tarvitaan myös huolellista suunnittelua: liiketoimintasuunnitelma, kannattavuuslaskelmat, markkinointi…

Yrittäjävalmennus auttaa varaamaan aikaa idean hiomiseen ja suunnitteluun. Se antaa myös lisätietoa suunnitelmien tekemisen ja toteuttamisen avuksi.

Yrittäjävalmennusten lisäksi Cimsonilla on työvoimakoulutuslupa yrittäjän ammattitutkintoon, ja sen voivat suorittaa Cimsonin kautta ensisijaisesti työnhakijat tai työttömyysuhan alaisena olevat. Ammattitutkinto on tehokas keino voidella yrityksen rattaat pyörimään tehokkaammin.

Katso täältä alkavat yrittäjyyteen liittyvät palvelut.

Tutustu yrittäjäkurssiin.