Yrittäjyysbuusti antaa ideallesi siivet

Cimsonin Yrittäjyysbuusti-paketti kannattaa valita, jos haluat aitoja, käytännönläheisiä neuvoja ja perusteellista tietopakettia siitä, mitä aloittavan yrittäjän pitäisi tietää.

Itsensä johtaminen, uudet ajatukset.

Yrittäjyysbuusti on ilmainen TE-toimiston tarjoama palvelu Pirkanmaalla

Jos harkitset vaikka vasta alustavasti oman yrityksen perustamista palvelumme tarjoaa hyvän tukipaketin. Palvelussamme saat henkilökohtaista sparrausta ja ainakin yrittäjäkurssin verran tietoa. Lisätietoja yrittäjäbuustin sivuilta.

Askeleet

  1. Henkilökohtainen sparraus. Tapaaminen onnistuu kasvokkain sekä myös joustavasti puhelimen tai videoyhteyden avulla verkossa – kerro meille toiveistasi.
  2. YrittäjäRedi–verkkovalmennus. Saat paketissa hyödyn irti täysimittaisesta yrittäjäkurssista. Liiketoimintasuunnitelmaa ei tarvitse luoda tyhjästä, vaan se rakentuu pala palalta tehokkaan työkalun avulla. Yrittäjyysbuustin valmentaja kommentoi suunnitelmaa myös verkossa ja sinä voit käydä myös verkkokeskustelua valmentajan kanssa. Redin laskurit auttavat varmistaan alusta alkaen yrityksen kannattavuutta. Saat todistuksen, joka on soveltunut myös starttirahan hakemiseen (edellytys yrittäjävalmennuksen suorittamisesta) – tarkista kuitenkin asia vielä yrittäjäneuvojaltasi.
  3. Vertaistapaamiset. Tapaamisissa verkostoidutaan muiden yrittäjyyttä suunnittelevien kanssa tarpeen ja kysynnän mukaan. Samalla osallistujat saavat tietoiskuja yrittäjyyteen liittyvistä ajankohtaisista asioista.

Olemme tottuneet palvelemaan monenlaisia aloittavia yrittäjiä 25 yrittäjävalmennusvuoden aikana. Olemme auttaneet myös kevytyrittäjyyttä suunnittelevia tai osuuskuntaan liittymistä harkitsevia. Olemme järjestäneet myös useita osuuskuntakoulutuksia.

Yrittäjyyteen liittyviä palveluita meiltä hankkivat TE-toimistot/ELY-keskukset, Uusyrittäjäkeskukset (esimerkiksi Ensimetri), kunnat ja yksityishenkilöt. Tyypillinen asiakas on toiminimeä suunnitteleva henkilö mutta lisääntyvissä määrin myös kevytyrittäjyyttä harkitsevat. Tarjoamme asiakkaillemme ammattitaitoista, räätälöityä ja luotettavaa palvelua.

Palvelussamme korostuvat asiantuntemus, kokemus, luotettavuus, kokonaisvaltaisuus ja yksilöllisyys.

Lue lisää YrittäjäRedistä

Startti-buusti – Helppo ja runsas kattaus aloittavalle yrittäjälle

Runsassisältöinen paketti tuhtia tietoa, vinkkejä ja apuvälineitä kuten kannattavuuslaskureita ja liiketoimintasuunnitelma-apuri.

Cimsonilla on liki 30 vuoden kokemus asiantuntemus yrityksen perustamiseen liittyvistä kysymyksistä. Tarjoamme tukea yrittäjyyden alkuun ruohonjuuritason selkeillä vinkeillä ja ohjaustyöllä. Voit olla vasta pohtimassa sitä, olisiko yrittäjyys sinun juttusi, tai jo varma siitä, että haluat toteuttaa yritysideasi ja tehdä toimivan liiketoimintasuunnitelman.

Tukipaketissamme saat sekä henkilökohtaista ohjausta että käyttöösi verkkopalvelumme, joka on aloittavan yrittäjän aarreaitta.

Pääpaino on henkilökohtaisessa ohjauksessa. Ohjaajasi sparraa, ohjaa ja neuvoo sinua kasvokkain. Määrittelet itse sen, mihin yrityksen perustamisen ja liiketoimintasuunnitelman osa-alueisiin tarvitset sparrausta.

Lisäksi saat käyttöösi verkkoyrittäjävalmennuksen (YrittäjäRedi), joka on täysimittainen yrittäjäkurssi verkossa.

Saat hyvin kokonaisvaltaisesti tietoa yrittäjyyden eri aihe-alueista aina kustannuslaskennasta kirjanpitoon, verotukseen ja yrittäjän sosiaaliturvaan. Redissä on yrittäjäasiantuntijoiden videoita sekä runsaasti kirjallista materiaalia ja linkkejä. Sinulle maksuttomat laskurit auttavat kannattavuuden hahmottamisessa. Redissä myös liiketoimintasuunnitelma rakentuu pala palalta.

Usein pohditaan esimerkiksi, voiko oma yritystoiminta olla kannattavaa, paljonko itselle voisi nostaa palkkaa ja miten olemassa olevaa osaamista voi hyödyntää omassa yrityksessä. Näiden ja monien muiden peruskysymysten ratkaisemiseen saat meiltä työkalut.

Markkinointibuusti – Pikapala buustausta pienyrittäjän markkinointiin

Matalan kynnyksen markkinointi – laita Facebook ja someläsnäolo kuntoon. Yrittäjä voi markkinoida palveluja ja tuotteita jo hyvin pienillä kustannuksilla.

Konsultoinnissa lähdetään liikkeelle yrityksesi tarpeista. Mitä on tähän mennessä tehty ja millainen asiakassegmenttisi on? Konsultoinnissa käsitellään ensisijaisesti Facebookia markkinointivälineenä sekä muita sosiaalisen median kanavia, niiden hyötyä eri asiakassegmenttien näkökulmasta ja valitaan tavat, joilla kannattaa markkinointia kehittää. Voimme luoda konkreettisesti sosiaalisen median tilejä, perehtyä maksuttomiin verkkopalveluihin sekä tarkastella tehtyjen markkinointitoimenpiteiden tehoa analytiikan avulla.

Käymme läpi myös muita sosiaalisen median kanavia sekä yrittäjälle hyödyllistä somekäyttäytymistä. Konsultoinnin yhteydessä voidaan keskustella myös laajemmin yrityksesi verkkojalanjäljestä. Markkinoinnin ja myyntityön kehittämisen tukena voidaan käyttää myös verkostoitumistapaamisia muiden palvelussa olevien asiakkaiden kanssa.

Palaute: Buustia tekoälyn kehittämiseen

”Cimsonin Yrittäjyysbuusti-paketti sisälsi henkilökohtaista ja asiantuntevaa konsultointia sekä videopohjaisen verkkokurssin. Arvostin eniten paketin monipuolisuutta, tapaamisten räätälöityä sisältöä sekä vapautta edetä verkkokurssia omaan tahtiin. Yrittäjyysbuustin aikana liiketoimintasuunnitelmani rakentui ja hioutui kokonaisuudeksi, jonka pohjalta voi aloittaa yritystoiminnan luottavaisin mielin.” 12/2017
Tuomas Tikkanentekoälyn ohjelmointi- ja konsultointipalveluja tarjoavan Artific Intelligence -yrityksen perustaja