Arvot

Uskomme arvojen vaikuttavan siihen, millä asenteella, otteella ja tavoitteilla työtä tehdään.

Aurinko ja valo

Jokainen on tärkeä, jokaisella on vahvuutensa, jokaisella on paikkansa.

1) Arvostamme

Jokainen on arvokas ja hyvä jossain. Kohtelemme muita sen mukaisesti. Ihmisen arvo ei riipu työstä tai saavutuksista. Pyrimme olemaan rohkaiseva työyhteisö. Jokainen voi tuottaa ympäristöönsä hyvinvointia.

2) Tavoitteena hyöty

Teemme työtä, jotta yhä useampi menestyy työssä, työuran suunnittelussa ja yrittäjyydessä. Tavoitteemme on, että kaikki voittavat, niin palvelun hankkija kuin palvelun piirissä olevat osapuolet.

3) Vaikuttava palvelu

Hyvä palvelu on auttamista perille saakka. Hyvällä palvelulla on merkitystä. Työn tuloksellisuus on meille tärkeää: tehokas palvelu tuottaa jatkoratkaisun ja työllistää ihmisiä. Pidämme mielessä kuitenkin, että joskus yksittäinen käytännön askel eteenpäin jonkun elämässä onkin vuoden suurin onnistuminen. Elämää muuttavaa onnea ei voi aina mitata.

4) Oikein tekeminen

Pyrimme olemaan sanamme mittaisia ja tekemään, mitä on sovittu. Pyrimme kaikkien osapuolien hyvinvointiin. Pidämme tärkeänä eettisyyden esillä pitämistä työssä.