Tulosta

Yrityskontaktointi – työllistämisen tärkeä tukipalvelu

Cimson Koulutuspalveluissa asiakastyön keskiössä on ammattitaitoinen, rinnalla kulkeva ja tuloksia tuottava yksilöohjaustyö. Valmennustyö on intensiivistä ja keskittyy asiakkaan tarpeisiin. Yksilöohjausta täydentää ryhmämuotoinen valmennus, jossa myös otetaan huomioon jokaisen osallistujan henkilökohtaiset tarpeet ja tavoitteet.

Valmentajien ammattitaitoon kuuluu oman alueen elinkeinorakenteen, yritysten ja työpaikkatilanteen tuntemus. Pirkanmaalla kuitenkin havahduttiin Focus Työpolut -pilotin alkaessa siihen, että valmentajien aika meni asiakaskohtaamisiin ja -ohjauksiin, jolloin yritysten kontaktointi jäi vähemmälle. Yrityksissä on kuitenkin paljon työllistymismahdollisuuksia, joten yritysten kontaktointiin päätettiin alkaa panostaa uudella tavalla.

Kontaktointitiimi yhdistää tekijöitä ja yrityksiä

Yritysten kontaktointiin alkoi keskittyä kontaktointitiimi, johon kuuluvat Pirkanmaalla assistentti Sirpa Saarimaa ja valmentaja Terhi Holma. He ottavat yrityksiin yhteyttä tavoitteenaan yhdistää juuri oikea tekijä ja oikea yritys.

Kontaktoinnin kärki on yksilöllisessä työkokeilu-, palkkatuki- ja työpaikkahaussa. Palveluun osallistuvien asiakkaiden valmentajat tekevät kontaktoijille pyynnön, jossa kerrotaan asiakkaan tilanne ja se, millainen paikka on haussa. Kontaktoijat hyödyntävät mielellään työssään asiakkaan CV:tä, koska työnantajat tyypillisesti kysyvät lisätietoja työnhakijasta ja hänen taustastaan.

Kontaktointi palvelee myös yrityksiä. Ne voivat saada hyviä tekijöitä sekä kuulla tarkemmin erilaisista mahdollisuuksista, kuten työkokeilusta.

– Keskusteluissa voin käydä läpi työkokeilun hyödyt molemmin puolin. Kontaktoinnilla pystyy esimerkiksi hälventämään rekrytoijien ennakkoluuloja työkokeilua kohtaan, kertoo Terhi Holma.

– Parhaimmassa tapauksessa työnantaja tykästyy työkokeilijaan niin, että palkkaa hänet. Positiivinen esimerkki on asiakas, joka sai kontaktoinnin kautta työkokeilupaikan K-Marketiin. Hän oli työkokeilussa kolme kuukautta. Tämän jälkeen hän työllistyi osa-aikaisesti ja lopulta kokoaikaiseksi, Terhi iloitsee.

Välillä aikamoista salapoliisityötä

Kontaktoijien työ on samaan aikaan sekä haastavaa että palkitsevaa. Joskus kontaktoija tekee yhtä asiakasta varten kymmeniä soittoja, ja paikan löytymiseen voi mennä viikkoja. Kontaktoija toimii kuin salapoliisi etsien lähes näkymättömiä vinkkejä siitä, missä avoimia paikkoja voisi olla. Yhteyshenkilöitä ei aina ole helppo löytää ja tavoittaa. Joskus taas samalla soitolla voi aueta paikkoja useammallekin ihmiselle.

Sirpa Saarimaa on nähnyt työssä, miten joskus ei löydy heti juuri sitä, mitä on etsimässä – mutta sen sijaan avautuu jotain ihan muuta.

– Valmentaja pyysi minua etsimään Sastamalassa asuvalle asiakkaallemme työkokeilupaikkaa. Asiakkaalla on jo aiempaa kokemusta vientiassistentin työtehtävistä ja hän taitaa venäjän kielen.

– Sastamalan alueen yritykset eivät olleet minulle entuudestaan tuttuja, joten otin yhteyttä Sastamalan Yrityspuisto Sykkeeseen, josta vinkattiin, että voisin tiedustella paikkaa esimerkiksi Kiramista, sillä yrityksellä on ulkomaanvientiä, Sirpa kuvailee yhden kontaktointikerran alkuvaihetta.

– Etsin Kiramin yhteystiedot. Soitin yrityksen keskukseen ja tiedustelin, keneltä voisin kysellä työkokeilupaikoista. Sain toimitusjohtajan yhteystiedot. Puhelussamme toimitusjohtaja Mika Rantanen kertoi, että tällä hetkellä heillä on jo töissä yksi venäjänkielentaitoinen henkilö, ja se riittää tämän hetken tilanteessa. Työkokeilupaikkaa ei sen vuoksi tällä kertaa avautunut juuri sille henkilölle, jolle sitä etsin. Mika kertoi kuitenkin, että heillä olisi heti tarvetta yhdelle tai kahdelle trukkikuskille.

Näin Sirpa sai ajankohtaista tietoa Kiramin rekrytointitilanteesta kerrottavaksi eteenpäin.

Kontaktoinnit kirjataan ja onnistumisista iloitaan

Kontaktointien tiedot kirjataan Cimson Koulutuspalvelujen järjestelmään, josta valmentajat voivat etsiä tietoa yritysten rekrytointitilanteista ja -käytänteistä. Järjestelmään on kirjattu lähes 1 300 pirkanmaalaisen yrityksen tai organisaation tiedot. Tänä vuonna kontaktointeja on tehty jo 250 yritykseen ja organisaatioon.

Kontaktointi hyödyttää niin nykyisiä kuin tulevia palveluiden asiakkaita. Johtotähtenä on, että kontaktointi palvelee niin työnhakijoita kuin alueen työnantajia. Eräs kontaktoinnin kautta paikan saanut asiakas kertoi työnantajan todenneen, että ”mikä tämä tällainen Cimson on, täältähän lähetetään mahtavia hakijoita!”

Työyhteisössä iloitaan kontaktoinnin kautta tulleista onnistumisista, työkokeilusopimuksista ja työsuhteista. Onnistumisen hetkien lisäämiseksi tehdään työtä jatkossakin.

Terhi Holma on iloinen siitä, miten kontaktoinnilla voi muuttaa ennakkokäsityksiä esimerkiksi työkokeilusta.
Sirpa Saarimaa on nähnyt, miten kontaktointi on auttanut työpaikkojen löytymiseen.