Tulosta

Kolme pohdittavaa asiaa aloittavalle yrittäjälle

Kuvituskuva

Tapaamme yrittäjävalmennuksissa säännöllisesti eri alojen ihmisiä, jotka harkitsevat oman yrityksen perustamista ja tietoa saatuaan myös etenevät suunnitelmassa.

Yleisin syy oman yrityksen perustamiseen on toive itsenäisemmästä ja vapaammasta tavasta tehdä työtä. Osaamista alkaa olla siihen malliin, että sitä voisi myydä itsekin asiakkaille sen sijaan, että tekisi samaa toisen palveluksessa. Omassa yrityksessä voi saada toteutettua omia ideoita ja kehittää tuotteita, kun palkkasuhteessa hidasteita voi löytyä paljonkin. Tunne siitä, että ohjaa laivaa itse, on monien mielestä tavoittelemisen arvoinen. Suuri osa lähteekin yrittäjäksi samalle alalle, jolta on tulossa.

Kun vahvaa osaamista ja usein verkostojakin on valmiina, yrityksen kivijalka on jo tukevalla maaperällä.

Yrityspaketti voi olla pitkällekin mietitty. Yrittäjävalmennuksesta saa paljon tietoa yksityiskohdista aina yritysmuodoista ja kannattavuudesta yrittäjän sosiaaliturvaan. Silti on kolme olennaista asiaa, joita miltei poikkeuksetta on pohdittava ja koeteltava.

1) Liikeidea

Yrittäjyyslamppu syttyy useimmilla silloin, kun oivaltaa, että joku voisi tarvita juuri sitä, mitä minulla on tarjota. Idea voi tuntua valmiiksi järkevältä, mutta se tulisi aina testauttaa jollain tavalla. Pieni markkinatutkimus on aina paikallaan, mutta vähintään ideaa pitää koetella lähipiirissä. Aloittava yrittäjä tarvitsee raa’an rehellistä tietoa siitä, onko ainoa innostuja itse vai onko muitakin, jotka pitävät ideaa hyvänä. Palautteen antajat kannattaa valita huolella: heidän pitää uskaltaa punnita aidosti liikeidean eri puolia pelkän silittelyn sijaan.

2) Laskelma

Usein yrittäjyyttä pohtiva yllättyy siitä, minkä verran tunteja tai yksiköitä tulee myydä, jotta siitä saa tehtyä myös palkan itselleen. Laskelmat kannattaa tehdä kaikessa rauhassa ennen y-tunnuksen hankkimista. Hyvä laskelma on vaivansa väärti. Esimerkiksi yrittäjävalmennuksessa tehtävä laskelma kuvaa, kuinka paljon pitää myydä, jotta saa eri kulut katettua mukaan lukien oma palkka.

Vaikka laskelma voi tuntua työläältä, sen tekeminen on myös palkitsevaa ja innostavaa. Yrittäjä voi tehdä entistä tarkempia suunnitelmia ja edetä hyvillä mielin, kun tietää jo hyvällä tarkkuudella, mitä on tekemässä.

3) Sinnikkyys

Yrittämisessä erityisesti sinnikkyys palkitaan. Tuoreita yrityksiä perustetaan myös erittäin kilpailluille, jopa tukkoisille aloille, mutta silti ne löytävät paikkansa ja oman asiakaskuntansa. On hyvä muistaa, että asiakas ei ole niin kiinnostunut siitä, kuka hänen tarpeensa täyttää, kuin siitä, että tarve tulee täytetyksi ja palveluprosessista jää luottamus sekä hyvä mieli. Tärkeää on siis lähteä liikkeelle. Hyväksy myös keskeneräisyys. Idea ja suunnitelma voivat muovautua matkan varrella vielä moneen kertaan vaikkapa asiakaspalautteen pohjalta.

Juhana Lehtiö

Kirjoittaja Juhana Lehtiö on yrittäjyysasiantuntija. Cimson Koulutuspalvelujen yrittäjä- ja osuuskuntavalmennuksissa Juhana kouluttaa yrittäjyydestä kiinnostuneita ja ruotii usein kannattavuuslaskelmia.