Tulosta

Opiskelijakohtainen muutosturvakoulutus tuottaa asiakastyytyväisyyttä

Muutosturvakoulutus on sisältynyt joulukuusta 2023 alkaen Cimsonin palveluvalikoimaan. Jo ensimmäisten koulutusten aikana havaitsimme, että muutosturvakoulutuksessa yksilöllinen sisällön muotoilu on asiakastyytyväisyyden keskeinen tekijä.

Aluksi meillä oli muutosturvakoulutuksessa kolme vaihtoehtoa: työelämän digitaidot, työelämän kielitaito (englanti, ranska ja ruotsi) ja yrittäjyys. Koulutusten alettua huomasimme, että asiakkailla oli tarve yhdistää osioita eri vaihtoehdoista ja sisällyttää omaan koulutukseen myös alihankintana toteutettavia koulutuspäiviä monenlaisista aihealueista.

Muutosturvakoulutus on suunnittelun näkökulmasta koulutuskohtaisesti muuttuva palapeli. Asiakkaan tarpeet täyttävä koulutus voi rakentua digitaitopolusta, johon sisältyy vaikkapa englannin suullisen kielitaidon kehittämistä ja alihankintana ostettavaa tekoälykoulutusta. Yrittäjyyskoulutukseen voi sisältyä myös yritystoiminnassa tarvittavia digitaitoja. Yrittäjyyspainotteisen koulutuksen sisältö vaihtelee muutenkin sen mukaan, mitä opiskelija tarvitsee. Työelämän digitaidoissa painotus voi olla erityisesti vaikkapa taulukkolaskennassa. Englannin, ranskan tai ruotsin opintoja sisältävässä koulutuksessa voi olla jokin osio digitaidoista ja alihankittu erityisosaaminen tietotekniikkaan liittyen. Hankimme tarpeen mukaan myös lupakortteja ja eri alojen pätevyyskoulutuksia, joita opiskelija tarvitsee työllistyäkseen.

” Tärkeimmät työkaluohjelmat tuli kerrattua, mikä parantaa käytön sujuvuutta. Lukuisia sovelluksia opeteltiin ja nyt niiden käyttö on omatoimisesti mahdollista.”

Erityisen tärkeää koulutuksissa on, että opiskelija saa omalta taitotasoltaan lähtevää koulutusta niin digi- kuin kielitaitoja opiskeltaessa. Digitaitojen osalta lähimuotoinen, vierekkäin kouluttajan kanssa tapahtuva opiskelu on tarpeen silloin, kun digitaidot ovat aiemmin rajoittuneet verkkopankin ja sähköpostin käyttöön sekä lehtien lukemiseen internetin kautta. Aiemmin työssä ja vapaa-ajalla tietotekniikkaa käyttäneen opiskelijan kanssa hyödynnetään myös verkko- ja etäopintoja, ja opiskellaan esimerkiksi tekoälyn hyödyntämistä, erialaisia sovellusohjelmia ja toimisto-ohjelmien edistyneempää käyttöä.

”Mukavat kouluttajat ja etätyöskentely ajankohdat oli hyvin suunniteltavissa omaan aikaan.”

Myös kielten opetus muokkaantuu asiakkaan lähtötason mukaan. Kieliä opiskelevat saavat opintojen tueksi käyttöön kolmen kuukauden WordDive-lisenssin. Kielten opetus tapahtuu pääsääntöisesti Teamsin välityksellä.

” Yksilöopetus oli hyvää, sain esim. englanninopettajalta perusteellisia selvityksiä miksi jotain sanaa tms. käytetään juuri tässä yhteydessä.”

Hyödynnämme muutosturvakoulutuksissa YrittäjäRedi- ja Työelämän Digitaidot -verkkovalmennuksia, joista jälkimmäisestä on muokattu muutosturvakoulutuksen oma koulutuspolku. Verkkovalmennusten videot ja tehtävät ovat opiskelijoiden oppimisen tuki ja myös tietopankki, josta voi ammentaa lisätietoa monista aihealueista. Yrittäjäkoulutuksessa liiketoimintasuunnitelma laaditaan vahvalla kouluttajan ohjauksella YrittäjäRedin liiketoimintasuunnitelmapohjaan. Myös verkkovalmennusten käyttöä mukautetaan opiskelijan taitotasoon sopivaksi.

”Erittäin hyvää [koulutusta yrittäjyyteen liittyen]: koulutuspohja, videot, opiskelun aiheet ja liiketoimintasuunnitelman toteutus. Ohjaajat olivat ammattilaisia ja kokeneita. Yksityisopetus on tehokasta! Kouluttajan seuranta ja kiinnostus jatkuvasti tekemisissäni, ohjaus, korjaaminen/ideat, tehtävien ajanmukaisuus, tarpeellisuus ja oppilaalta vaadittava työskentely olivat erittäin hyviä.”

Työsuhteen päättyminen pitkän työsuhteen jälkeen on monelle työntekijälle haastava muutostilanne. Muutosturvakoulutus on Cimsonilla muutoksen paikka, jossa voi purkaa työsuhteen päättymiseen liittyviä ajatuksia ja tunteita. Kun irtisanomisen tuottamat ajatukset ja tunteet on käsitelty, on helpompi suunnata kohti uutta työelämässä. Muutostilanteissa on tärkeää, että ei jää märehtimään mennyttä eikä murehdi tulevaa. Muutosturvakoulutus on tila, jossa voi pysähtyä nyt-hetkeen kehittämään omaa osaamista ja suunnittelemaan omaa työuraa.

Muutosturvakoulutus on tarkoitettu tuotannollisista ja taloudellisista syistä irtisanotuille työntekijöille, jotka ovat täyttäneet 55 vuotta viimeistään irtisanomispäivänä. Edellytyksenä koulutukseen osallistumiselle on myös vähintään viisi vuotta kestänyt työsuhde samalle työnantajalle. Koulutuksen tulee alkaa kolmen kuukauden sisällä työsuhteen päättymisestä.

Päivi Ristolainen

Kirjoittaja on Cimson Koulutuspalvelun kehitysjohtaja Päivi Ristolainen. Häneltä voi tiedustella lisätietoa muutosturvakoulutuksesta, paivi.ristolainen@cimson.fi.