Tulosta

Osaamista opinnollistamisella

Takkuaako työnhaku, koska osaamisesi ei ole ajan tasalla? Onko tarkoituksesi kouluttautua uudelle alalle? Tuntuuko ajatus koulunpenkille palaamisesta vieraalta? Minulla on sinulle sopiva ratkaisu: opinnollistaminen.

Kyseessä on helppo ja käytännönläheinen tapa hankkia osaamista, joka todennetaan. Opinnollistamisella tarkoitetaan työelämässä hankittavan osaamisen tunnistamista ja tunnustamista. Ammatillisilla oppilaitoksilla on velvollisuus tunnustaa myös muualla kuin oppilaitoksessa hankittu osaaminen osaksi tutkintoa. Opinnollistaminen on keino saada jo hankittu osaaminen näkyväksi.

Opinnollistamisen kautta opit myös tarkastelemaan osaamistasi työnantajan näkökulmasta. Jo tämä tuo etua työnhaussa, kun osaat markkinoida juuri oikeita asioita. Palkkajärjestelmät perustuvat nykyisin yhä useammin osaamiseen, joten opinnollistaminen voi auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista niin, että se näkyy palkkapussissa.

Cimsonin palveluissa opinnollistaminen on kytketty työkokeiluun. Voit siis hakeutua kiinnostavalle alalle työkokeiluun ja suorittaa näyttötutkinnolla osan ammatillisesta perustutkinnosta eli tutkinnon osan.

Mistä opinnollistamisessa on kyse?

Tätä opinnollistaminen on pähkinänkuoressa:

  • opiskelua käytännön työtehtävissä
  • ei teoriaopintoja oppilaitoksessa
  • opiskelu ja työkokemus samaan aikaan
  • helppo ja nopea tapa saada todennettua osaamista
  • mahdollista mihin tahansa ammatilliseen perustutkintoon
  • osatutkinto suoritetaan näytöllä

Miten opinnollistaminen tapahtuu käytännössä?

Ihan ensin etsimme työkokeilupaikan, jossa on mahdollista päästä harjoittelemaan suoritettavan tutkinnon osan sisältämiä taitoja. Työkokeilupaikan etsimisessä sinua auttaa Cimsonin valmentaja. Valmentaja on puolestasi yhteydessä oppilaitokseen, ja sovimme yhdessä aloituspalaverin, jossa keskustelemme tarkemmin työtehtävistäsi ja tavoitteistasi. Aloituspalaveriin osallistuu myös työpaikkaohjaajasi, joka saa samalla perehdytyksen ohjaamiseesi. Sen jälkeen pääset kerryttämään osaamista ja valmistautumaan näyttöön. Helppoa, eikö vain?

Opinnollistaessa et osallistu teoriaopetukseen oppilaitoksessa, vaan kerrytät osaamista tekemällä alan työtehtäviä. Työkokeilun aikana seuraamme yhdessä edistymistäsi ja vertaamme sitä suoritettavan tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin. Valmentajasi auttaa sinua myös näyttösuunnitelman kirjoittamisessa.

Kun olet hankkinut osaamisen, joka vastaa tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksia ja kun näyttösuunnitelmasi on hyväksytty, on aika osoittaa osaaminen käytännössä. Tätä varten sovimme näyttöpäivän, jolloin työkokeilupaikkaasi saapuu oppilaitoksen opettaja ja hän ottaa vastaan näytön. Hyväksytyn näytön jälkeen tutkinnon osa on suoritettu ja voit jäädä odottelemaan todistuksen saapumista postitse.

Mitä tutkinnon osia voi opinnollistaa?

Voit suorittaa opinnollistamalla tutkinnon osia kaikista ammatillisista perustutkinnoista. Oikeastaan mikä tahansa tutkinnon osa on opinnollistettavissa. Saattaa olla, että ammattitaitovaatimusten saavuttamiseksi sinun täytyy jonkin verran opiskella teoriaa itsenäisesti. Aina tämä ei kuitenkaan ole tarpeellista. Jos haluat opinnollistaa osia sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta tai kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnosta, tulee sinun läpäistä oppilaitoksen järjestämä soveltuvuuskoe.

Työssäni olen toistaiseksi hakenut opinnollistamisen reittejä:

  • sosiaali- ja terveysalalle,
  • pienkonekorjaukseen ja
  • erilaisiin asiakaspalvelutehtäviin.

Tätä kirjoittaessani työkokeilupaikkoja on haussa opinnollistamista varten ainakin toimistotyöhön sekä käsi- ja taideteollisuusalalle.

Mitä hyötyä opinnollistamisesta on?

Saat todennettua osaamista, joka auttaa eteenpäin työnhaussa. Jos innostut opiskelemaan alaa enemmän, on osatutkinnon suorittaminen reitti koko tutkinnon suorittamiseen. Opiskeluaika lyhenee, kun osa tutkinnosta on jo valmiina.

Usein kuitenkin jo osatutkinnon suorittaminen auttaa työllistymään, joten opinnollistaminen on itsessään nopea reitti työelämään. Tavallisimmin opinnollistamiseen kuluu aikaa 2–6 kuukautta. Nopeimmillaan opinnollistaminen on kestänyt vain pari viikkoa, kun osaaminen oli jo valmiina ja vain todistus puuttui.

Parasta opinnollistamisessa on, että voit keskittyä tekemiseen ja oppimiseen. Ammatillisia perustutkintoja on noin 40 ja eri osaamisalojen kautta tutkintonimikkeitä on moninkertaisesti. Valinnanvaraa siis riittää, sillä mikä tahansa ala sopii opinnollistettavaksi.

Kirjoittaja Anu Valkonen on Cimson Koulutuspalvelujen Pirkanmaan valmentaja, joka on erikoistunut opinnollistamiseen liittyviin kysymyksiin.