Tulosta

Ryhmämuotoinen valmennus on yksilövalmennuksen tehokumppani

Ryhmävalmennusta saatetaan pitää massapalveluna, jossa kaikille tarjotaan sama sabluuna tilanteesta riippumatta. Todellisuudessa ryhmävalmennus on yksilöohjauksen paras kaveri, joka avaa oman uran suunnittelijalle laajat näkökulmat työllistymiseen.

Monissa uravalmennuksen ja työnhaun valmennuspalveluissa kokonaisuus muodostuu yksilö- ja ryhmämuotoisesta toiminnasta. Ryhmävalmentajan ja yksilövalmentajan yhteistyö asiakkaan tilanteen edistämisessä on yksi työllistymisen avaintekijöistä.

Cimsonin ryhmävalmentajat kuvaavat ryhmävalmennuksen olevan parhaimmillaan näkökulmien laajentamista, mahdollisuuksien löytämistä, innostumista, innostamista, työkalujen saamista, polun avautumista ja vertaistukea samassa tilanteessa olevien kesken.

Myös ryhmässä valmentajat kohtaavat jokaisen asiakkaan yksilönä, ja kukin ryhmä muotoutuu sellaiseksi, miksi joukko yksilöitä sen omine taustoineen muovaa.

Cimsonilla olemme panostaneet siihen, että ryhmävalmennus on sisällöltään ajantasaista ja erilaisissa tilanteissa olevia urasuunnittelijoita huomioivaa. Haluamme, että asiakas saa ryhmävalmennuksesta konkreettista hyötyä. Siksi sisällöt on rakennettu niin, että luennoinnin ja valmentajakeskeisen tiedonjaon sijasta asiakkaat työstävät ryhmässä monella tapaa omaa tilannettaan.

Asiakkaiden kokeman hyödyn lisäksi ryhmävalmennus on tehokasta palvelua isojen asiakasmäärien palvelussa. Esimerkiksi Pirkanmaan Focus Työpolut -palvelun asiakkaista noin 70 % aloittaa palvelun ryhmämuotoisessa starttivalmennuksessa. Yksi palveluun osallistuneista asiakkaista kertoo ryhmästä:

”Koin hyödylliseksi avun, jota sain työhakemuksen sekä CV:n tekemisen kanssa. Mieleen jäi myös mahdollisuus työllistyä rekrykoulutuksen kautta, se on minulle uusi juttu.”

Monelle muullekin työhakemukseen ja CV:hen liittyvät asiat ovat olleet tärkeää antia ryhmävalmennuksessa. Esimerkiksi nyt syyskuussa tehdyssä kyselyssä 37 vastaajasta peräti 19 kertoi hyötyneensä ryhmävalmennuksessa eniten saamastaan avusta ja vinkeistä työnhaun asiakirjoihin liittyen.

Kun työnhaun valmiudet päivitetään ryhmässä, on yksilövalmentajalla enemmän aikaa edistää asiakkaan kanssa konkreettisia toimia työelämän suuntaan.

Ryhmävalmennuksen ei tarvitse olla pitkäkestoista ollakseen tehokasta. Olemme todenneet, että jopa yhden päivän ryhmämuotoisissa työnhakupajoissa tapahtuu lähes ihmeitä. Saatamme esimerkiksi ajatella, että työnhakija löytää avoinna olevat työpaikat helposti. Erilaisten työnhakusivustojen ja yritysten omien sivujen työpaikkailmoitusten määrä on kuitenkin valtava, joten valmentajamme tiedonhaun asiantuntijoina löytävät työnhakupajoissa useita työpaikkoja, joita asiakas ei ole huomannut.

Tämä on johtanut moniin työllistymisiin, joista olemme saaneet yhdessä asiakkaiden kanssa iloita. Työpajoissa ja muissa valmennuksissa asiakkaat saavat työskentelyn lomassa välineitä etsiä työpaikkojen ja muiden työelämätietojen lähteitä. ”Linkit eri sivuille olivat parasta”, toteaakin eräs asiakas ryhmävalmennuksesta.

Oman uran suunnittelu ja työnhaku ovat pääosin yksinäistä puurtamista. Valmentajan rooli on usein merkityksellinen, mutta sen lisäksi toisten samassa tilanteessa olevien tapaaminen on monelle työnhakijalle tärkeä ja voimauttava kokemus. Vertaisten tapaaminen auttaa huomaamaan, että ei olekaan yksin, vaan monet muut ovat samassa tilanteessa. Parhaimmillaan ryhmä vahvistaa itseluottamusta ja antaa valoa tunnelin päähän.

Monesti valmentajina kohtaamme väitteen, että ryhmät on jo niin nähty, eikä niistä ole hyötyä. Työelämä kuitenkin muuttuu nopeasti, ja muutosten käsittely sisällytetään ryhmävalmennuksiin. Hyvä esimerkki tästä on nopeasti realisoitunut hoiva-, puhtaanapito- ja ravintola-alan työvoimapula. Näille aloille ohjautumiseen voimme vaikuttaa täsmävalmennuksella, joka sisältää sekä ryhmä- että yksilövalmennusta.

Ryhmävalmennuksissamme saamme ylittää odotuksia, kuten tämän pirkanmaalaisen asiakkaan:

”Odotin vähemmän, eli yllätyin positiivisesti. Asioiden käsittely oli perinpohjaista ja järjestelmällistä. Vaikka asia olikin sinänsä tuttua, sain silti hyviä uusia näkökohtia ja ideoita, ja ennen kaikkea uutta uskoa työnhakuprosessiin.”

Valmennuksessa on ollut jotain uutta, jotain tuttua mutta päivitettyä, uusia ideoita ja ennen kaikkea toivon näkökulma tulevaan.

Päivi Ristolainen

Kirjoittaja Päivi Ristolainen on koulutuspäällikkö ja suunnittelee työssään toimivia koulutus- ja valmennuspalveluja.