Tulosta

Tunnista vahvuutesi muutosten keskellä

Työelämän muutoksen keskellä työurat etsivät uusia muotoja. Myös verkostot ovat aiempaa tärkeämmässä asemassa. Tämä kaikki herättää meitä löytämään itsestämme uudenlaista joustavuutta, osaamisen päivittämistä sekä kykyä hahmottaa, miten eri tavoin voi hyödyntää omaa osaamista. Miten kokea onnistumista työssä, opiskelussa ja työnhaussa osaamis- ja muutospaineiden alla ilman, että oma elämä ylikuormittuu?

Työelämän ja koulutuksen asiantuntijoista koostuva Osaamisen ennakointifoorumi on ennakoinut, millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa suunnaten ajatukset vuoteen 2035. Eräs tärkeistä tulevaisuuden taidoista on henkilökohtaisen osaamisen kehittäminen ja johtaminen. Sillä tarkoitetaan osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistamista suhteessa omiin henkilökohtaisiin tai työpaikan asettamiin tavoitteisiin.

Oppiminen työnteon ohessa

Tulevaisuuden taitoja voimme kehittää paitsi kouluttautumalla, myös työssä oppimalla. Työssä opitaan vuorovaikutuksen ja yhteistyön kautta, ideoimalla uutta ja ratkaisemalla ongelmia. Yhteinen ymmärrys ja osaaminen kehittyvät vuorovaikutuksessa siten, että jokainen voi tuoda osaamisensa osaksi yhteistä suurempaa osaamisen kirjoa. Oppiminen on toiminnallista ja käytännöllistä. Ellemme reflektoi omaa toimintaamme, sitä voi joskus olla jopa vaikeaa mieltää oppimiseksi.

Työn kautta oppiminen on ammatillista kehittymistä. Suurimpia haasteita ovat jokapäiväisestä työstä suoriutuminen ja organisaatiomuutoksiin sopeutuminen. Meiltä tämä edellyttää jatkuvaa tiedon ja tietämyksen uudelleenrakentamista sekä uusien työtehtävien opettelua.

Organisaatiot voivat auttaa työntekijöidensä osaamisen kehittämistä ja johtamista, mutta paljon jää myös meidän itsemme vastuulle. Yksilötasolla tärkeäksi taidoksi nousee kyky tunnistaa omat vahvuutensa ja hyödyntää niitä työssä ja työnhaussa.

Oman osaamisen kartoittaminen

Oman osaamisen kartoittaminen saattaa olla haastavaa, koska meillä on usein tapana tarkastella omaa itseämme ja osaamistamme putkinäöllä tai laput silmillä, miten sen nyt haluaakaan sanoa. Parhaimpia vahvuuksiamme on helppo pitää itsestäänselvyyksinä, koska itsellemme ne ovat osa tavanomaista toimintatapaamme.

Uravalmentajan työn kautta olen saanut ohjata asiakkaita osaamiskartoituksissa jo yli seitsemän vuoden ajan. Useimmat kokevat osaamiskartoituksen haastavaksi, mutta palkitsevaksi tehtäväksi. Oman itsensä analysointi voi joskus olla raskasta ja aikaa vievää, mutta toisaalta kun keskittyy näin tiiviisti omiin vahvuuksiin ja positiivisiin puoliin, siitä jää yleensä hyvä mieli.

Minulla on usein tapana sanoa, että osaamiskartoitus ei kuulu pelkästään sellaisille henkilöille, jotka ovat jonkinlaisessa työuran taitekohdassa. Osaamiskartoitusta kannattaa tehdä jatkuvasti myös työssä ollessa tai opiskelun aikana. Tämä auttaa pärjäämään työelämän muutoksessa ja vähentää myös epävarmuuden synnyttämiä muutospaineita, koska on jatkuvasti tilanteen tasalla sen suhteen, mitä osaa ja mitä osaamista olisi hyvä hankkia. Tässä pari vinkkiä osaamisen kartoitusta varten:

  1. Pilko osaamisesi mahdollisimman pieniin palasiin ja osakokonaisuuksiin. Se auttaa näkemään osaamisalueet ja vahvuudet toiminnan ja onnistuneen työsuorituksen taustalla.
  2. Keskustele asioista rohkeasti jonkun muun kanssa. Keskustelu avaa usein uusia näkökulmia.

Muutosta ei kannata pelätä. Maailma muuttuu, mutta niin muutun minäkin. Uteliaalla oppimisasenteella voin kehittyä ja kehittää itseäni jatkuvasti töissä, opiskellen sekä elämällä tätä elämää, jossa muutenkin suurin osa oppimisesta tapahtuu tavallisissa arkielämän tilanteissa, vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. Ole avoin, ole rohkea, maailma on sinua varten!

Kirjoittaja Tuulia Hynynen on Cimson Koulutuspalvelujen Varsinais-Suomen vastuuvalmentaja.

Lähteitä ja lisälukemista

Osaaminen 2035. Osaamisen ennakointifoorumin ensimmäisiä ennakointituloksia.
(Katso esimerkiksi ”Tärkeimmät osaamiset vuonna 2035” -taulukko sivulta 31.)

Työterveyslaitos: Hyvinvointia työstä 2030-luvulla. Skenaarioita suomalaisen työelämän kehityksestä.