Tulosta

TE-palvelupilotti Focus Työpolut läpi koronakevään erinomaisiin tuloksiin

FOCUS tiimi

Focus Työpolut -palvelupilotti starttasi Pirkanmaalla marraskuussa 2019. Elokuun puoliväliin mennessä palveluun on tullut reilut 1500 asiakasta, joista jo yli 200 on työllistynyt* ja 100 aloittanut päätoimiset opinnot. Muutamia yritystoiminnan aloituksiakin on pilotissa nähty.

*)Tässä palvelussa työllistyneeksi lasketaan ne, joiden työsuhde on vähintään kolme kuukautta, vähintään 80 prosentin työajalla.

Parhaillaan Focuksessa on alettu jalkauttaa syksyn palveluita hiukan jännittyneissä tunnelmissa. Kevät toimittiin etänä hyödyntäen ryhmävalmennuksissa ja yksilöohjauksissa Teamsia, Cimson Koulutuspalvelujen Redi-verkkovalmennuksia ja puhelinta. Nyt pidämme peukkuja pystyssä, että pääsemme toteuttamaan suunnitelmia ja uusia palveluja koko syksyn kasvokkain asiakkaiden kanssa. Olemme miettineet, missä olemme tähän mennessä onnistuneet ja missä asioissa on petraamisen paikka. Pilotin alkuvaiheen kokemuksia pyrimme hyödyntämään asiakkaiden ohjauksessa kohti omaa paikkaa työelämässä.

Jo ennen pilotin alkamista teimme paljon suunnitelmallista työtä sopivien palvelupolkujen rakentamiseksi. Tärkeää oli hyvän konsortion kokoaminen. Cimson Koulutuspalvelut toimii pilotin hallinnoijana, ja suurin osa Focuksen valmentajista on cimsonilaisia. Omapaja Oy otti heti alusta lähtien vahvan roolin yrittäjyyttä suunnittelevien palveluista mutta on myös antanut ison panoksen muun muassa luovien alojen asiakkaiden palvelupolkujen rakentamiseen. Uratehdas on tuonut pilottiin asiantuntemusta korkeakoulutettujen asiakkaiden työllistymiseen ja Cimson Henkilöstöpalvelut rekrytointiin liittyen. Foredata puolestaan kehittää jatkuvasti CRM(BI) järjestelmää ForeAmmatti -palvelun sisällä, ja sitä kautta saamme kertyneestä datasta hyvin monenlaista tietoa toimivista ratkaisuista asiakkaan palvelupolulla.

Palvelun keskiössä on henkilökohtainen ohjaus. Taitavat valmentajamme tekevät tuloksekasta työtä ja jakavat toisilleen ideoita siitä, miten asiakkaita voidaan ohjata löytämään paikkansa työelämässä ”aikaa-huomiota-kunnioitusta” -perusperiaatteita huomioon ottaen.  Hyödynnämme pilotissa kertyviä kokemuksia ja dataa valmentajien yhteiseen kehittymiseen. Etävälineistä Teams on säännöllisessä käytössä valmentajien kokoontumisissa ja kasvokkain keskustellaan kokemuksista päivittäin, kun tavataan jossain Kalevan kampuksen kolmesta toimipisteestä. Iloitsemme hyvistä tuloksista mutta haluamme kehittää osaamistamme ohjauksen ammattilaisina aina vain eteenpäin.

Focuksessa tärkeällä sijalla ovat myös ryhmät. Alun perin ajatuksemme oli, että asiakkaat hyötyisivät alakohtaisista ryhmävalmennuksista, jotka ohjaisivat heitä eteenpäin työllistäville aloille kuten sosiaali- ja terveysalalle, kaupan alalle, kiinteistönhuoltoon ja ravintola-alalle. Nämä ryhmät eivät kuitenkaan olleet asiakkaiden näkökulmasta vetovoimaisia, joten kehitimme ryhmävalmennuksia yhä tarkemmin asiakastarpeita peilaten. Kevään poikkeusajasta huolimatta kykenimme rakentamaan palvelutarjottimen, jossa oli yli 30 erilaista ryhmäpalvelua. Tämä muokkasi palvelusta hyvin yksilöllistä myös ryhmävalmennusten osalta. Kysyimme alkukesästä asiakkailta, millaisia ryhmiä he toivoisivat Startti-valmennuksen jälkeen, ja hyödynnämme nyt vastauksia uusien ryhmien kehittämisessä.

Asiakkaat voivat halutessaan saada yksilöohjausta myös muilta ammattilaisilta kuin omalta yksilövalmentajalta. Yksilöohjauspalveluja antavat myös uraohjauksen psykologit ja korkeakoulutettujen uravalmennukseen erikoistunut valmentaja. Lisäksi asiakas voi halutessaan saada yksilöohjausta LinkedIn-profiilin työstämiseen, videoesittelyn tekemiseen ja yrittäjyyteen.

Maaliskuussa 2020 meillä oli tavoitteena aloittaa yritysesittelyt, jotka tukisivat asiakkaiden työllistymistä. Yhtäkkiä olimme tilanteessa, jossa koko Suomi sulkeutui ja kaikki toiminta siirtyi etävälinein toteutettavaksi. Ensimmäiset viikon ja kuukaudetkin olivat hektisiä, vaikka valmentajat saivatkin nopeasti etävälineet haltuun. Työnantajainfot, samoin kuin oppilaitosinfot, päästiin käynnistämään toukokuusta lähtien. Syksyllä tavoittelemme kunnianhimoisesti viikoittaisia yritysinfoja, jotka toteutetaan Teamsin kautta. Yritysyhteistyön vahvistaminen on yksi tärkeistä tavoitteistamme, ja haluamme onnistua siinä. Uskomme, että näin asiakkaidemme työllistymiseen löytyy uusia toimintatapoja ja reittejä.

Teimme pilotin alussa tietoisen valinnan tehdä yritysten kontaktointia niin, että fokuksessa on yksittäinen asiakas. Kontaktoijamme etsii työ-, palkkatuki- ja työkokeilupaikkoja valmentajien pyynnöstä aina nimetylle asiakkaalle hänen CV:än hyödyntäen. Jatkamme tällä linjalla, koska haluamme palvella asiakkaita yksilöllisesti.

Pilotti jatkuu vuoden 2021 loppuun, vaikkakin asiakasohjaus päättyy vuoden 2020 lopussa. Olemme oppineet paljon sekä asiakkaiden toiveiden ja kiinnostusten että myös poikkeustilanteen kautta. Syksy on arvioinnin ja uuden kokeilemisen aikaa. Pyrimme reflektoimaan pilottia ja kuuntelemaan asiakkaiden toiveita herkällä korvalla.

Fokuksessa on se, että saamme olla tukemassa asiakkaita työllistymisessä, koulutuspaikan saamisessa ja yrittäjyydessä hyödyntäen konsortion vahvuuksia ja henkilökuntamme monipuolista osaamista. Meille on tärkeää, että saamme tehdä työtä, jolla merkitystä niin yksilön, alueen työnantajien kuin oman maakuntamme Pirkanmaan hyvinvoinnin ja menestymisen näkökulmasta.

Kuva: Cimson Koulutuspalvelut. Osa Focus Työpolut -tiimistä työn touhussa Tampereella.

Päivi Ristolainen

Kirjoittaja Päivi Ristolainen on koulutuspäällikkö ja suunnittelee työssään toimivia koulutus- ja valmennuspalveluja.