Tulosta

Kurkistus korkeakoulutettujen uravalmennuksiin

Työhaastattelu

Pidän työssäni uravalmentajana paljon erilaisia korkeakoulutettujen ryhmiä. Yksi usein kuulemani palaute on, että ryhmävalmennuksen jälkeen asiakas näkee työnhaun paljon laajemmasta näkökulmasta kuin aiemmin.

Osaa hahmottaa työnantajan näkökulman, ymmärtää miten oma osaaminen tulee parhaiten ymmärretyksi ja löytää uusia mahdollisuuksia.

Työnhaku lipsuu helposti reaktiiviseksi

Moni tekee työnhakua yksin. Silloin ei saa tekemisestään juurikaan palautetta, eikä ole mahdollisuutta peilata toisten kanssa sitä, millaisia strategioita työnhakuun voisi valita. Silloin työnhausta tulee helposti reaktiivista: leijonanosan työnhakuun käytetystä ajasta syövät työpaikkailmoitusten etsiminen ja niihin vastaaminen. Kun haut eivät etene, paniikki nostaa päätään ja tulee käytettyä entistä suurempi aika reaktiiviseen hakuun. Samalla varataan yhä pienempi aika sen suunnitteluun, mitä pitäisi tehdä ja miksi. Silti juuri suunnitelmallisuus voi monesti olla avain siihen, että omat rajalliset varat kuten aika, huomiokyky ja voimavarat tulee suunnattua sellaisiin asioihin, jotka parhaiten auttavat eteenpäin.

Vertaiset koolla

Vertaisryhmä on paikka, jossa pääsee jakamaan ajatuksiaan, kuulemaan muiden pohdintoja ja valitsemaan ja hiomaan omia työnhaun keinoja muiden kanssa. Ryhmässä voikin huomata että omien pohdintojen kanssa ei ole yksin. Korkeakoulutetuilla on monesti yhteisiä kokemuksia.  Generalisti joutuu pohtimaan, miten tuoda osaamisensa näkyväksi, kun oma pääaine saattaa olla kaukanakin tulevan työn sisällöstä. Moni pohtii, miten voisi ylläpitää omaa ammatillista ajattelua, rakentaa oman alan verkostoja ja vakuuttaa työnantaja omasta asiantuntijuudesta.

Lannistus lakoon

Työnhaun takkuaminen voi tuntua lannistavalta: Miten ylläpidän omaa ammatillista itsevarmuuttani niin, että uskallan lähestyä seuraavaa työnantajaa avoimin mielin, vaikka edellinen sanoikin ei?

Oman työnhakunsa näkee yhtäkkiä ihan erilaisesta näkökulmasta, kun sitä pääsee peilaamaan keskustelussa muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Keskustelujen ja erilaisten itsenäisten tehtävien myötä ajatukset alkavat muotoutua uudelleen. Alkaa nousta esiin erilaisia vaihtoehtoja: tämän voisin tehdä toisin, tuollaista keinoa voisin rohkaistua kokeilemaan. Työnhausta alkaakin tulla aktiivista ja itse ohjattua, sen reaktiivisen sijaan. Ryhmässä työskennellessä on helpompi hahmottaa, miten monia erilaisia työnhaun tapoja on olemassa ja mihin kaikkeen työnhaussa voi vaikuttaa. Erilaisissa simulaatioharjoituksissa uskaltautuu ehkä kokeilemaan sellaisia keinoja, jotka aiemmin ovat pelottaneet.

Työkalut kohennukseen

Työnhaussa on monta työkalua, jotka voivat ensimmäisillä käyttökerroilla jännittää paljonkin. Hissipuhe, työnantajalle soittaminen tai vaikkapa videoesittely voivat saada sydämen hakkaamaan. Vertaisryhmässä usein suurin jännitys murtuu. Kun on saanut kokeilla turvallisesti omia keskustelunavauksia pienryhmässä, luottamusta onkin jo eri tavalla, kun seuraavaksi kyseessä on tositilanne. Kun on yhden kerran nähyt itsensä videoituna, seuraava kerta on jo huomattavasti helpompi – ehkä jopa innostava.

Kun ryhmässä on monta, jotka yhtä aikaa etsivät mukavuusalueensa rajoja ja kokeilevat uusia keinoja, ei oman jännityksensäkään kanssa jää yksin. Sen sijaan pääsee huomaamaan, että jännitys tärkeässä paikassa on lopulta aika yleisinhimillinen asia.

Mitkä ovat asioita, joita kuulen osallistujien saaneen valmennuksissa?

Rohkeutta, henkisten kynnysten ylittämistä, vertaistukea, suunnitelmallisuutta työnhakuun, selkeämmät tavoitteet, selkeyttä ja varmuutta viestintään, mahdollisimman toimivat työnhakumenetelmät ja vahvistusta ammatilliseen identiteettiin ja itsevarmuuteen. Usein saadaan myös keinoja rakentaa työnhaun materiaalit sellaisiksi, että vahvuudet nousevat aidosti esiin. Myös tieto ja vinkit juuri omaan tilanteeseen koetaan tärkeiksi.

Valmennuskokemus riippuu aina myös ryhmästä, sillä jokainen osallistuja tuo ryhmään oman asiantuntijuutensa, ammatillisen näkökulmansa. Sen ansiosta tässä työssä ei ole kahta samanlaista päivää tai kahta samanlaista ryhmää. On iso ilo nähdä, kun eri alojen ammattilaiset tukevat toisiaan eteenpäin ja hyödyntävät jaettua osaamista, jota ryhmästä löytyy.

Kuva:
Business photo created by aleksandarlittlewolf – www.freepik.com

Laura Poutanen

Kirjoittaja Laura Poutanen on pirkanmaalainen urasuunnittelun osaaja.