Tulosta

Tunnista osaamisesi perusta – persoona saa paikan

Kuvituskuva

Työnantaja ei omista kristallipalloa, josta hän voisi katsoa, millainen kukin työntekijä on persoonaltaan. Siksi omaa työpersoonaa on tärkeää osata kuvata.

Työnantaja haluaa palkata osaajan, joka sopii parhaiten avoinna olevaan työpaikkaan. Tätä olen viime viikkoina useammassakin tilanteessa todennut työtä hakeville asiakkaillemme.

Olemme taipuvaisia esimerkiksi ajattelemaan, että työttömyys painaa vaa’assa rekrytointitilanteessa. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin osaaminen. Työnantaja päättää rekrytoida ihmisen vasta, kun on todellinen tarve. Siksi työnhakijoiden on tärkeää kuvata juuri osaamistaan niin, että työnantaja vakuuttuu siitä.

Osaamisen kuvaaminen on keskeistä mihin tahansa työtehtävään haettaessa. Ei ole olemassa työtä, jota voi tehdä ”ihan kuka vaan”. Lisäksi valinnassa korostuvat myös työnhakijan persoonan ja toimintatapojen soveltuvuus työhön. Oma persoona on keskeinen osa osaamista, koska luo perustan kaikelle toiminnalle työelämässä. 

Omasta osaamisestaan voi ja pitääkin tehdä tiivistelmä työhakemukseen, CV:n, videoesittelyyn ja someprofiiliin, jos sellaista käyttää yhtenä työnhakukanavana. Hyvän ja napakan tiivistelmän teko helpottuu, kun on tunnistanut oman osaamisen ja myös avartanut osaamiseen liittyvää ajattelua.

Osaaminen on enemmän kuin ammatillista osaamista: se sisältää myös näkökulmia omaan persoonaan, yleisiin työelämävalmiuksiin, työelämän avaintaitoihin, työyhteisöosaaminen ja myös vapaa-ajalla hankittuun osaamiseen. On yhä enemmän nähtävissä, että ammatillinen osaaminen ei enää yksin riitä työllistymiseen. Ammattitaidon rinnalle tarvitaan muita kompetensseja kuten koulutuksen kautta hankittua pätevyyttä ja kykyä suoriutua työtehtävistä.    

Mistä kannattaa aloittaa osaamisen tunnistaminen?  

Ensimmäiseksi kannattaa pohtia omaa työpersoonaa. Tärkeitä asioita ovat omat tavat toimia työssä ja ne piirteet, jotka tekevät sinusta työnantajan näkökulmasta kiinnostavan työntekijän. Jos pohtiminen tuottaa haasteita, voi miettiä, mitä itse tekisi työnantajan asemassa. Mitä haluaisit kuulla työnhakijan persoonasta ja toimintatavoista?  

Työn tekemisessä työpersoona on kaiken perusta yhdessä arvojen ja asenteiden kanssa. Työnantaja ei omista kristallipalloa, josta hän voisi katsoa, millainen kukin työntekijä on persoonaltaan. Siksi omaa työpersoonaa on tärkeää osata kuvata ja etsiä itsestä niitä piirteitä, joita työnantaja arvostaa ja toivoo.

Kuka tahansa voi sanoa olevansa ahkera työntekijä. Kuulostaa vakuuttavammalta kertoa, että on saanut erinomaista palautetta aikaansaavuudesta ja työtuloksista aikaisemmilta esimiehiltä tai yhteistyökumppaneilta.  

Joitain vuosia sitten puhuttiin paljon hyvästä tyypistä. Ei ole olemassa yhtä määritelmää sille, kuka ja millainen henkilö on hyvä tyyppi. Merkittävä osa hyvää tyyppiä ovat kuitenkin persoona ja tapa toimia työpaikalla sekä asiakkaiden, työyhteisön jäsenten että sidosryhmien kanssa. Oman persoonan vahvuuksia kannattaakin kuvata esimerkkien ja saadun palautteen kautta. 

Kun alat kartoittaa osaamistasi, tee ensimmäiseksi löytöretki omaan persoonaasi. Voit käyttää apuna esimerkiksi Myer-Briggs-tyyppi-indikaattoria tai enneagrammia, joka on tunnettu ja laajalti hyväksytty tapa kartoittaa omaia toimintatapoja. Mikään kartoitus ei kerro absoluuttista totuutta mutta antaa viitteitä siihen, miten itseä voisi kuvata.  

Ole työnhakutilanteissa rohkea: kerro piirteistäsi, joiden olet tunnistanut olevan työelämässä hyödyksi. Työnantaja odottaa, että sinä itse kerrot siitä, miksi sinut kannattaa palkata.

Persoonasi on tärkeä osa osaamista. 

Päivi Ristolainen

Päivi Ristolainen on osaamisen tunnistamisen asiantuntija ja luotsaa koulutus- ja valmennuspalveluja Pirkanmaan alueella.