Tulosta

Forssan seudun kokeilusta kohti uudenlaista työllisyyden hoitoa

Forssan seudun Työpisteen aula

Forssan seudun Työpiste -palvelu kokeili ja vahvisti montaa hyvää käytäntöä. Mitä niistä kannattaisi siirtää uusiin malleihin?

Työllisyys ja siihen liittyvät palvelut ovat tällä hetkellä isossa uudistusmyllyssä. Keväällä 2021 käynnistettiin kuntien työllisyyskokeilu, eli kuntien hoitoon on siirtynyt nyt valtaosa työttömistä työnhakijoista. Kaikki työvoimapalvelut siirtyvät kuntien vastuulle 2024.

Cimson Koulutuspalvelut on ollut viime vuosina mukana monissa työllisyyspalvelujen pilottikokeiluissa. Lisäksi Cimson on rakentanut uudenlaisia palveluja, joissa on ohjattu eteenpäin suuriakin asiakasvirtauksia.

Lue myös: Focus Työpolut -pilotissa työllistyttiin ja perustettiin yrityksiä

Näistä yksi on ollut Forssan seudun Työpiste (2019–2021). Cimson Koulutuspalvelujen vetämään konsortioon kuuluivat kumppaneina Avainsäätiö sekä SunUra, ja sen hankkimisesta ja ohjauksesta vastasivat Hämeen ELY-keskus ja TE-toimisto.

– Forssan seudun Työpisteen ideana oli tarjota kiinteä tila Forssan keskustassa, jossa valmentaja oli päivittäin tavattavissa. Asiakkaille tarjottiin pitkäaikaista ja intensiivistä ohjausta, kuvaa palvelun vetäjä Anne Suonpää Cimsonilta.

Palvelussa oli mukana yhteensä 387 asiakasta ja tuloksia voidaan luonnehtia erittäin hyviksi. Asiakkaista yli 78 prosenttia pääsi tavoitteeseen eli ainakin yhteen siirtymään työuralla. Siirtymiksi kutsuttiin monia eri tuloksia kuten erilaisia työsuhteita, yrittäjyyttä, opiskelupaikkaa ja työvoimakoulutusta tai työkokeilua. Noin puolet asiakkaista oli 30–55-vuotiaita, ja vajaa viidennes yli 55-vuotiaita.

”Asiakkaista yli 78 prosenttia pääsi tavoitteeseen”

Moni asiakkaista sai useamman kuin yhden siirtymän palvelun aikana. Näin siirtymiä kertyi kaikkiaan 459 kappaletta. Kaikkien eniten palvelussa syntyi alle kolmen kuukauden työsuhteita (159 siirtymää). Toiseksi eniten solmittiin pidempiä työsuhteita eli yli kolme kuukautta tai toistaisesi voimassa olevia työsopimuksia (123 siirtymää). Opiskelemaan lähdettiin myös monta kertaa (84 siirtymää).

– Syitä hyviin tuloksiin on monia. Erityisesti pitää nostaa esiin omavalmentajan antama intensiivinen yksilöohjaus. Näimme myös sen, että kun palvelu oli normaalia pitkäkestoisempi, tulokset saatiin juurrutettua kestävämmäksi. Kun omavalmentaja kulki rinnalla, pystyttiin seuraamaan edistymistä ja tuottamaan taas seuraaviakin tuloksia. Näin asiakkaankin oli helpompi sitoutua ja motivoitua oman uran suunnitteluun, Anne Suonpää tiivistää.

– Lisäksi tiimin ja konsortion toimivuus oli tärkeää. Kun kolme erilaista palveluntuottajaa löi osaamisensa yhteen ja toimi yhdessä toisiinsa luottaen, syntyi hyvää jälkeä.

Anne Suonpää ja Tarja Päärilä Cimsonilta.
Anne Suonpää ja Tarja Päärilä Cimsonilta työn tuoksinassa Forssan seudun Työpisteessä.

Työhallinnon asiantuntijoiden mukaan asiakkaat ovat palautteissaan kokeneet palvelun kannustavaksi ja osa koki itsetunnon kohentuneen ja rohkeuden kasvaneen palvelun myötä työnhakuun liittyvissä asioissa. Esiin nousi myös se, että palvelu mahdollisti väyliä myös sellaisiin yrityksiin, joita ei löydy yleisistä työnhakupalveluista. Myös hallinnollisten käytäntöjen keventäminen oli tärkeä kokeilu.

TEM:n Kumppanuuspilottien kehittävä arviointi -raportissa (s. 69) todetaan, että pilottien kokemukset yleensäkin osoittavat, että työttömyyden pitkittyessä perinteiselle julkisen TE-toimiston tekemälle työnvälitykselle ”ilman minkäänlaista muuta interventiota on vaikea löytää perusteluja” – palveluihin tulisi sisällöllisesti kytkeytyä myös jotakin muuta.

– Forssan seudun Työpisteen tuoma kokemus vahvisti meille juuri tätä. Uraohjaajan pitkän linjan kokemusta ja erityisosaamista tarvitaan, mutta myös sitä, että täsmäpalvelua kuten työhaastattelutreeniä voi tarjota juuri oikealla hetkellä, nopeallakin varoitusajalla, Anne Suonpää luonnehtii.

– Nämä kokemukset on tärkeää saada mukaan myös uusiin työvoimapalveluratkaisuihin tulevina vuosina, samoin kuin palveluntuottajien syväosaaminen työurien tukemisessa.

Lähteet

Cimson Koulutuspalvelujen ja konsortion tuottamat tilastot yhteistyössä Hämeen ELY-keskuksen kanssa

Työ- ja elinkeinoministeriö (2021) Kumppanuuspilottien kehittävä arviointi (valtioneuvosto.fi). Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:4.

Lisätietoa 2022 voimaan tulevasta pohjoismaisesta työvoimapalvelumallista

Yle (2021) Viisi nostoa uudesta työnhakumallista: Neljä hakemusta kuukaudessa, työnhakua seurataan tiiviisti, päivärahan katkaisut lyhenevät

TEM (2021) Pohjoismainen työvoimapalvelumalli