Tulosta

Focus Työpolut -pilotissa työllistyttiin ja perustettiin yrityksiä

Pirkanmaan Focus Työpolut -pilottipalveluun 2019–2021 osallistuneista yli puolet löysi palvelun aikana jatkopolun: sai töitä, aloitti opiskelut tai perusti yrityksen.

Kaikkiaan pilottiin osallistui 2 069 asiakasta. Näistä neljäsosa työllistyi yli kolme kuukautta kestävään ja työajaltaan vähintään 80-prosenttiseen työhön. Näiden 561 asiakkaan lisäksi 139 työllistyi osa-aikaisesti. 

Jatkopolkuja löytyi koronasta huolimatta

Pirkanmaan koulutuspäällikkö Päivi Ristolainen on tyytyväinen työllistymisten määrään etenkin, kun huomioidaan koronatilanteen vaikutus.

– Focukseen tuli esimerkiksi aika paljon kulttuurialan työnhakijoita. Niitä työtilaisuuksia ei vain ollut siinä vaiheessa. Tietysti myös ravintola- ja matkailualaan tilanne vaikutti selkeästi.

Asiakkaista lähes 60 %:lle löytyi palvelussa selkeä jatkopolku ja he olivat palvelun päättäessään töissä, työkokeiluissa, opiskelujen parissa tai yrittäjiä. Myös muita asiakkaita palvelu on voinut viedä eteenpäin, vaikka varsinainen mitattava tulos ei osu palvelun ajalle.

– Esimerkiksi opinnot ovat voineet alkaa aika pian palvelun päättymisen jälkeen, jos palvelun aikana on haettu koulutukseen, Päivi kertoo.

Kymmeniä perustettuja yrityksiä

Palvelun aikana asiakkaat perustivat yhteensä 40 yritystä. Sen lisäksi 33 asiakasta aloitti osa-aikaisena kevytyrittäjänä.

– Palvelussa annettu yrittäjyysohjaus sekä perinteiseen yrittäjyyteen että kevytyrittäjyyteen on ollut tärkeää, Päivi kertoo.

Yrittäjyydestä kiinnostuneita on opastettu esimerkiksi verkkokaupan perustamiseen, nettisivujen luomiseen ja oman palvelun tuotteistamiseen liittyen.

Ryhmiä muovattiin tarpeen mukaan

Focus Työpolut -pilottiin kuului niin ryhmämuotoista valmennusta kuin yksilöohjausta.

Asiakkaat aloittivat palvelun tyypillisesti osallistumalla starttiryhmään. Suunnitelmissa oli pitää myös alakohtaisia ryhmiä esimerkiksi hoiva-alaan, tekniikan alaan ja kaupan alaan liittyen.

– Aika nopeasti kuitenkin huomasimme, etteivät asiakkaat kokeneet tarvitsevansa niitä. Sen sijaan he tarvitsivat lyhyitä päivän kahden sparrauksia työnhakuun tai opiskelupaikan täsmentämiseen liittyen, Päivi toteaa.

– Koko ajan olemme pyrkineet muokkaamaan palvelua sen mukaan, millaisia asiakkaita siihen tulee. Aloitimme esimerkiksi erityisesti korkeakoulutetuille suunnatut uraohjauskeskustelut ja vertais- ja verkostoitumisryhmät.

Yritysten kontaktointi ja yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien kanssa on ollut tärkeää.

– Koronan myötä palveluun tulivat myös työantajien ja oppilaitosten Teams-infot, Päivi kertoo.

Teams-infot havaittiin toimiviksi, ja ne jäävät osaksi pilotin jälkeen jatkoa saanutta Focus Työpolut -palvelua myös pandemiatilanteen helpotuttua.

Henkilökohtaista palvelua

Alusta lähtien yksilöohjauksella on ollut palvelussa erittäin olennainen rooli.

– Yksilöohjauksessa lähtökohtana oli vähintään yksi tunnin tapaaminen kuukaudessa. Sen lisäksi on tarvittu lyhyitä tapaamisia tai yhteydenottoja, Päivi kertoo.

Yksilöohjauksesta sai paljon esimerkiksi Anu, yksi palvelun asiakkaista. Hän päätyi palvelun myötä töihin ja sosionomiopintojen pariin.

– Yksilövalmennuksessa minä päätin ja tein, mutta isossa roolissa oli valmentaja, joka auttoi näkemään todellisen ammattitaitoni. Omien kipeiden työelämäkokemusten kautta käsitys siitä oli hävinnyt, Anu kertoo.

– En olisi olettanut, että jokin työllistymiseen tähtäävä kurssi voi oikeasti palauttaa uskon itseeni ammattilaisena ja työntekijänä, saatikka että saisin töitä. Kokonaisuudessaan tämä vuosi työpalveluissa oli kuntouttava ja eteenpäin työntävä, Anu jatkaa.

Päivi Ristolainen kertoo, että valmentajatapaamisten lisäksi 475 asiakasta käytti psykologipalvelua. Tämä on yli viidesosa palveluun osallistuneista asiakkaista.

–  Psykologipalvelu on ollut yksi hyvä asia, jonka olemme voineet tarjota asiakkaille, Päivi iloitsee.

Focus Työpolut 2 rakentaa pilotin pohjalle

Focus Työpolut -palvelu sai jatkoa pilotin jälkeen. Tänä vuonna alkanut Focus Työpolut 2 -palvelu rakentuu Focus Työpolut 1:n eli pilotin luomalle pohjalle.

Pilotissa asiakkaat olivat palvelussa enimmillään vuoden, kun taas Focus Työpolut 2 -palvelussa kesto on enintään kahdeksan kuukautta.

– Focus 2 on hieman tiiviimpi, joten siihen on valittu parhaat palat. Pyrimme tarjoamaan niitä palveluja, joita asiakkaat tarvitsevat ja toivovat, Päivi selventää.

Focus Työpolut -pilotin kumppanit:

Focus Työpolut -pilotissa olivat mukana Cimson Koulutuspalvelujen lisäksi Omapaja, Uratehdas, Cimson Henkilöstöpalvelut, Foredata ja TE-palvelut.