Tulosta

Kohti hoiva-alan työpaikkaa

Pirkanmaan hoiva-alalle suuntaavasta työkokeilusta työhön -valmennuksesta on erittäin positiivisia kokemuksia. Ensimmäinen Pirkanmaan hoiva-ala-ryhmä aloitti yhteisen taipaleensa kesäkuussa.

– Tämä on ollut ihana ryhmä, toteaa valmentaja Heli Sillman vajaan kymmenen osallistujan ryhmästä.

– Yksilölliset polut ovat löytyneet helposti, hän kertoo.

Valmennuksen osallistujat työskentelevät avustavissa tehtävissä hoivayrityksissä ikäihmisten parissa tai vammaistyössä. Halutessaan he suorittavat työkokeilussa sosiaali- ja terveysalan tutkintoon kuuluvan tutkinnon osan. Ryhmävalmennuksen aikana pidetään myös huolta siitä, että osallistujilla on sen jälkeen hygieniapassi ja voimassa oleva ensiapukoulutus, jotka ovat hoiva-alalla tärkeitä.

Heliä on innostanut ryhmän motivoituneisuus ja mahdollisuus ryhmän keskinäiseen vertaistukeen, kun pystytään puhumaan ”samasta maailmasta”. Valmentajana Helin erityinen ilonaihe on se, miten hyvin valmennuksen aikana on avautunut jatkomahdollisuuksia. Ryhmän jatkopolkuihin kuuluvat esimerkiksi palkkatyöt, oppisopimus, työkokeilun jatkuminen sekä hakeutuminen työvoimakoulutukseen tähtäimenä lähihoitajan koulutus.

Hoiva-alalle työllistyy hyvin

Hoiva-alalle suuntaava valmennusryhmä voi toimia alkuna hyvin monenlaisille tehtäville vanhusten tai vammaisten parissa. Alalle työllistyy hyvin, sillä työvoiman tarve hoiva-alalla on suuri.

– Tällä hetkellä ihan kaikenlaisista hoiva-alan työntekijöistä on pulaa, kertoo Tampereen kaupungin työllisyys- ja kasvupalvelujen yrityskoordinaattori Ulla Lukkari.

Työvoimapula alalla on ollut jo pitkään nähtävissä. Viime vuonna voimaan tullut lakimuutos ikääntyneiden laitoshoidon henkilöstömitoituksesta on osaltaan lisännyt hoiva-avustajien tarvetta. Työkokeilusta työhön -ryhmät ovat yksi tärkeä askel työvoimatarpeeseen vastaamiseksi.

Nykyisiä hoiva-alan työkokeilusta työhön -ryhmiä edelsi Tampereen kaupungin työllisyyspalveluiden ja Ilona-hankkeen toteuttama pilottivaihe. Sen aikana järjestettiin ryhmävalmennuksia, joiden tähtäimenä oli löytää osatyökykyisille polkuja työllistymiseen. Cimson Koulutuspalveluiden kesäkuussa aloittanut hoiva-ala-ryhmä on ensimmäinen pilottivaiheen jälkeen aloitettu ryhmä.

Työkokeiluista hyviä tuloksia

– On ollut hienoa huomata, että pilotissa hiottu toimintamalli ryhmä- ja yksilövalmennuksen yhdistämisestä työkokeiluun hoivayrityksissä on tuottanut todella hyviä tuloksia, kuten useita jatkopolkuja oppisopimuksiin ja työn ohessa kouluttautumiseen, Ulla Lukkari riemuitsee.

Toisaalta Ulla kokee hyvänä myös sen, että työkokeilun myötä selviää pian, jos hoiva-ala ei olekaan itselle soveltuva. Sitten voidaan lähteä etsimään muita työllistymismahdollisuuksia.

Myös yritysten kannalta malli on osoittautunut toimivaksi. Yritykset saavat esimerkiksi apua heille sopivan työkokeilijan jatkokouluttautumisen suunnitteluun. Työnantajan ei siis yksin tarvitse osata etsiä oppilaitosten tarjonnasta sopivaa koulutusväylää. Neuvoja saa tarvittaessa myös työllistämisen byrokratiaan ja tukiin liittyen.

– Myös yritykset, jotka ovat aiemmin palkanneet vain koulutettua työvoimaa, ovat avanneet oviaan ja huomanneet, että tätä kautta voi löytyä timantteja, Ulla kertoo.

Uusia ryhmiä hoiva-alasta kiinnostuneille

Cimson Koulutuspalveluilla aloittaa syksyllä uusia hoiva-ala-ryhmiä. Valmennukseen voi tulla hyvin monenlaisista taustoista, lähinnä kiinnostus hoiva-alaa kohtaan on tärkeää. Valmennuksen aikana voi myös selvittää, onko hoiva-ala oma juttu.

– Tässä saa käytännössä testata soveltuvuutta. Minulle on vahvistunut, että tätä haluan tehdä, kertoo eräs ryhmään osallistuneista.

Haluaisitko mukaan hoiva-ala-ryhmään? Tämä ryhmävalmennus on osa Pirkanmaan Neksteppi-palvelua, joka on tarkoitettu yli 30-vuotiaille kuntakokeilun asiakkaille. Voit ottaa asian puheeksi OMA-valmentajasi kanssa.