Tulosta

Milloin on paras hetki perustaa yritys?

Kuvituskuva

Yksi noususuhdanteen varma merkki on, että kiinnostus yrittämiseen lisääntyy. Suhdanteet ovat hyvät ja taloudellinen ilmapiiri positiivinen. Myös media siivittää innostusta tuomalla esiin yrittämistä myönteisessä sävyssä.

Moni kokeekin, että nyt on hyvä toteuttaa pitkäaikainen unelma omasta yrityksestä. Me yrittäjäkouluttajat huomaamme ilmiön siinä, että yrittäjäkursseille on paljon hakijoita.
Vähemmän huomiota saa se seikka, että usein paras hetki aloittaa oma yritys voikin olla laman pohja tai kasvukauden orastava alku. Jos yritys löytää silloin paikkansa, tulevaisuus lupaa hyvää. Kasvavilta markkinoilta yritys löytää helpommin toiminnalleen kasvua.

Yrityksen perustaminen noususuhdanteen aallon harjalla tai sen jälkeen voi olla jopa liian myöhäistä. Pienentyvillä markkinoilla ei ole kaikille tilaa ja varsinkin uusien yrittäjien on vaikeinta puolustaa asemaansa. Viime kädessä kuitenkin yritysidea ratkaisee. Kasvukausi ei automaattisesti ruoki kaikkia yrityksiä, sillä myös yritysidea vaikuttaa siihen, milloin kauppa käy parhaiten. Jotkut menestyvät jopa paremmin taantumassa. Jos yritys keskittyy perustarpeiden tyydyttämiseen, lama ei aiheuta sille suuria ongelmia, vaan tilanne voi olla jopa päinvastainen. Esimerkiksi autokorjaamolla voi mennä laman aikana ihan hyvin, koska ihmiset eivät vaihda autojaan uusiin, vaan heidän täytyy korjata vanhojaan.

Jos siis olet perustamassa yritystä laskusuhdanteessa, pohdi, kantaako yritysideasi juuri tuossa kohtaa ja onko tuotteellesi kysyntää. Hyvä nyrkkisääntö on varmistaa, että tuotteet tyydyttävät perustarpeita tai niiden kysyntä perustuu lakiin tai muuhun pakottavaan tarpeeseen. Jos taas olet perustamassa yritystä kasvukauden alussa, pohdi, sopiiko yritysideasi ajankohtaan parhaiten. Nousukaudella myös ylellisyystuotteille ja -palveluille on tilaa markkinoilla.

Tilasto

Aloittaneiden yritysten määrä on kasvanut 6 prosenttia Suomessa.

Lähde: Tilastokeskus, 2017 syys-joulukuussa aloittaneet yritykset verrattuna vuotta aiempaan ajankohtaan.
Eniten uusia yrityksiä aloitti ammatillisen, tieteellisen ja teknisen toiminnan toimialalla.
https://www.stat.fi/til/aly/2017/04/aly_2017_04_2018-04-26_tie_001_fi.html

Mikko Kotro

Mikko Kotro on Cimson Koulutuspalvelujen toimitusjohtaja ja yrittämisen asiantuntija.