Tulosta

NUOTTI tarjoaa toimivat sävelet nuoren työuralle

Sädetikku palaa

Ei tarvitse odottaa, että elämä on umpisolmussa, vaan yhdessä voimme suunnitella elämänlankaa sellaiselle kerälle, että sitä on helpompi seurata. Ja jos lankaan on solmu päässyt syntymään, erilaisten tukiverkkojen avulla löydämme keinoja sen avaamiseen.

NUOTTI-valmennus on 16–29-vuotiaille nuorille suunnattua matalan kynnyksen ammatillista kuntoutusta. NUOTTI-valmennusta voi hakea ilman lääkärinlausuntoa ja hakemusta. NUOTTI-valmennus on tarkoitettu nuorille, joiden toimintakyky on olennaisesti heikentynyt.

Kun kyky toimia jollain elämän alueella laskee, tulevaisuuden suunnittelu voi hidastua tai jopa estyä. On haasteellista löytää oikeaa opiskelupaikkaa, päästä töihin tai jatkaa jo olemassa olevassa opiskelupaikassa.

NUOTTI-valmennuksen tavoitteena on saada nuori kiinnostumaan omasta tilanteestaan. Nuori saa itselleen henkilökohtaisen valmentajan, joka tapaa nuorta ja tarvittaessa nuoren kanssa työskenteleviä ammattilaisia
nuoren omassa arkiympäristössä. Yhteyttä pidetään myös tapaamisten välissä. Nuorta autetaan löytämään taitojaan, vahvuuksiaan ja kiinnostuksiaan. Näin suunnitelmien tekeminen helpottuu.

Kela käynnisti NUOTTI-valmennuksen kesäkuussa 2018. Valmennus on yksi ratkaisuvaihtoehto NEET-nuorten (NEET = Not in Employment, Education or Training) tilanteesta nousseeseen huoleen. Hyvin pian toiminnan alettua Kela viisaasti väljensi kriteereitä siten, että palveluun pystyvät hakeutumaan myös nuoret, jotka ovat oppilaitoksen kirjoilla, mutta opinnot eivät etene.

Otin ensimmäiset NUOTTI-nuoreni vastaan elokuussa 2018. Uuden toimintamallin käyttöönotto herätti aluksi paljon ajatuksia eri mahdollisuuksista, mutta myös epäilyjä nuorten sitoutumisesta. Koska kyse oli uudesta menetelmästä, kenelläkään Suomessa ei ollut kokemusta, millaista palvelu on ja mihin kohti se sijoittuu palvelukentässä. Kelan palvelukuvauksen sisältö tiivistyi näin: verkostoituva, koordinoiva työskentelymalli, jossa on mahdollista ideoida uutta. Tavoitteena on saada nuoressa heräämään ajatus, että opiskelu ja työelämä voisivat olla hänenkin tulevaisuuttansa. Näin, että kokemukseni ja osaamiseni sekä työllistymisen että kuntoutuksen alueella antaa minulle hyvät valmiudet tarttua haasteeseen nimeltä NUOTTI-valmennus.

Mitä NUOTTI on ja ei ole?

Nyt reilun puolen vuoden jälkeen NUOTISTA alkaa olla kokemusta ja ensimmäiset valmennukset lähestyvät loppuaan. Nuorille on selkiytynyt, mikä heitä kiinnostaa ja he ovat siirtymässä opiskeluiden pariin.

Silti edelleenkään ei voi tarkkaan määritellä, mitä NUOTTI on. Sudenpentujen käsikirjasta löytyi ohje ja neuvo jokaiseen asiaan ja tilanteeseen, ja Aku Ankan veljenpoikien pulmat ratkesivat hetkessä. NUOTTIIN ei sellaista ole olemassa, vaan jokainen valmennus on juuri kyseisen nuoren näköinen.

Työskentelyn lähtökohdat ovat olleet hyvin erilaisia. Jollain on voinut olla laajat tukiverkostot jo olemassa, toisen tilanteen on huomannut Kelan toimeentulotuen etuuskäsittelijä, joka on ohjannut nuorta eteenpäin. Osa ei ole peruskoulun jälkeen hakeutunut opiskelemaan, osalla on tutkinto kokonaan tai osittain suoritettuna. Yhteistä kaikille on ollut haave saada vielä joskus työ- tai opiskelupaikka, löytää mieleinen ala ja oma paikka maailmassa. Jokainen on suhtautunut NUOTTI-valmennukseen myönteisellä mielellä ja odottanut saavansa tukea elämänsä rakentamiseen.

Olen huomannut NUOTTI-valmennuksen olevan oiva työväline antamaan ryhtiä nuoren tulevaisuuden suunnitelmille. Valmennuksen avulla on mahdollista arvioida yhdessä nuoren kanssa erilaisten tukitoimien tarvetta. NUOTTI-valmentaja on rinnalla kulkija, joka koordinoi erilaisia palveluita ja auttaa nuorta pitämään punaisen langan käsien ulottuvilla. Valmennus ei ole hoitoa, terapiaa tai puolesta tekemistä, vaan kannustamista, innostamista ja kyseenalaistamista sekä pysähtymistä ja etenemistä.

Kenelle NUOTTI sopii?

Suosittelen palvelua nuorelle, joka ei oikein tiedä miten päästä eteenpäin. Tavoite voi olla mielessä, mutta keinot sen saavuttamiseksi ovat hukassa. Nuorelle, joka haluaisi jonkun tuekseen miettimään ja kannustamaan.

Ei tarvitse odottaa, että elämä on umpisolmussa, vaan yhdessä voimme suunnitella elämänlankaa sellaiselle kerälle, että sitä on helpompi seurata. Ja jos lankaan on solmu päässyt syntymään, erilaisten tukiverkkojen avulla löydämme keinoja sen avaamiseen.

Jos siis tunnistat lähipiiristäsi nuoren, johon kuvaus sopii, tai olet itse sellainen, suosittelen yhteydenottoa Kelaan vaikka puhelimitse. Vakuutusasiantuntija haastattelee nuoren puhelimessa ja tekee päätöksen kuntoutuksesta, jos katsoo sen olevan toimiva ratkaisu. Usein puhelun aikana asiantuntija tekee myös päätöksen kuntoutusrahasta toimeentulon turvaamiseksi. Nuori voi itse valita palveluntuottajien joukosta Cimsonin rinnalleen NUOTTI-polkua kulkemaan.

Lisää NUOTTI-valmennuksesta Kelan sivuilla

Taponen Kati

Kirjoittaja Kati Taponen on kuntoutuksen ja ohjauksen ammattilainen, jolla on myös vankkaa kokemusta. Hän auttaa yksilöllisellä ja ratkaisukeskeisellä otteella asiakkaita purkamaan elämäntilanteidensa solmukohtia ja löytämään hukassa olevaa langanpäätä.