Tulosta

Piilotettua osaamista etsimässä…

Osaaminen kiinnostaa. Sitä kertyy meille jokaiselle elämän varrella ainutlaatuinen kokonaisuus. Osaamista on tarve avata eri yhteyksissä, kuten työtä haettaessa, opintoja hyväksi lukiessa tai silloin, kun haluaa vahvistaa omaa itsetuntemusta tai -luottamusta. Tavoitteena on, että osaaminen tekee positiivisen vaikutuksen kohdeyleisöön.

Retoriikan näkökulmasta osaamisen sanoittaminen eri yleisöille onkin mielenkiintoinen tutkimuskohde. Näin on erityisesti silloin, kun tavoitteena on vakuuttaa osaamisellaan totutusta poikkeavan yleisön edessä. Tällainen tilanne on työhaussa käsillä, kun oma kokemus tai koulutus ei kirjaimellisesti vastaa kysyttyä.

Ranskalainen retoriikan tutkija Michel Meyer määrittelee retoriikan välineeksi kanssakäymiselle toisten kanssa (Meyer 2017, 9).  Retoriikan avulla voimme Meyerin mukaan turvautua vastakkainasetteluun ja tunteisiin, erilaisuuteen ja läheisyyteen, hylkäämiseen ja harmoniaan. Osaamisen sanoittamisen näkökulmasta kiinnostavaa on erityisesti läheisyys. Miten tunnistaa ja kuvata osaamistaan siten, että erilaisuuden sijasta osattaisiin nähdä läheisyys tai puuttuvan sijasta olemassa oleva? 

…tutkimassa…

Olen ollut urallani paljon tekemisissä kansainvälisyysosaamisen kanssa. Vuosien takaa palautui mieleen Demos Helsingin ja CIMOn julkaisema selvitys Piilotettu osaaminen (2013). Selvityksessä käsitellään kansainvälisyyden merkitystä työelämässä. Kansainvälisyysosaamiseen liittyy uteliaisuus, neuvokkuus, sitkeys, ongelmanratkaisutaidot, joustavuus ja valmius heittäytyä uuteen. Nämä taidot saattavat jäädä helposti varjoon, kun huomio kiinnittyy nopeasti kielitaitoon tai kulttuurien tuntemukseen. Niistä jokainen on kuitenkin arvokas taito työelämässä, ja myös monelta maahan muuttaneelta löytyy tällaista osaamista.

Sama pätee moneen muuhun kokemukseen ja osaamisen esiin tuomiseen. Jotkin osaamisen osa-alueet voivat helposti jäädä varjoon ennen kuin ne tuodaan sieltä valoon. Esimerkiksi lentoemännän, lähihoitajan tai HR-henkilön kokemus liitetään helposti sosiaalisuuteen, mitä se sitten ikinä onkaan, mutta kuinka usein tulee miettineeksi näihin tehtäviin liittyen vaikkapa seuraavia taitoja: kyky motivoida ja kannustaa, taito ratkaista kekseliäästi ja nopeasti vaihtuvien tilanteiden eteen tuomia haasteita sekä kyky tunnistaa tarpeita ennen kuin henkilö itse niitä edes huomaa. Tällaisia taitoja kartoittamalla yhteys – tai Meyeria lainaten ”läheisyys” – saattaisi hyvinkin rakentua osaamista tarjoavan ja sitä kysyvän välille esimerkiksi työnhakutilanteessa.

… ja löytämässä

On erityistä osaamista löytää ja sanoittaa piilossa olevaa osaamista. Silloin voidaan ylittää työkokemukseen tai koulutukseen liittyvät perinteiset näkemykset sekä kattaa harrastukset, vapaaehtoistyöt ja kotona tehty työ osaksi osaamista. Vaatii taitoa havaita ja sanoittaa lahjakkuuksia ja arvoja sekä tunnistaa asioita, jotka motivoivat ja kiinnostavat kaikkein eniten.

Kun osaamisen kokonaisuuden ymmärtää ja pystyy sanoittamaan, se rakentaa pohjaa paitsi työnhaussa menestymiselle, myös työssä ja työyhteisön jäsenyydessä onnistumiselle. Se auttaa jaksamaan ja viihtymään työssä.

Tätä arvokasta työtä osaamisen ymmärtämiseksi tekevät ura- ja työnhakuvalmentajamme ohjatessaan osaamiskartoituksia. Taitavassa ohjauksessa tehdyt osaamiskartoitukset rakentavat yhteyksiä ja antavat konkreettista apua, kun on muutoksen aika.

Kirsi Lounela

Kirjoittaja Kirsi Lounela on Uudenmaan koulutuspäällikkö sekä uraohjauksen ja osaamisen tunnistamisen asiantuntija.

Viittaukset

Michel Meyer: What is Rhetoric 2017. UK: Oxford University Press.

Piilotettu osaaminen: selvitys kansainvälisyyden merkityksestä työelämässä. Demos Helsinki 2013.