Tulosta

Työ tuo tekijälleen muutakin hyötyä kuin palkkaa

Henkilöä kuvaavia palikoita verkostoituneena, yksi irrallaan oleva palikka on ihmisen kädessä.

Olen keskustellut monien yrittäjien kanssa siitä, miksi yrityksillä on vaikeuksia saada työntekijöitä. Tämä on monitahoinen kysymys, johon ei ole yhtä oikeaa vastausta. Keskustelussa on noussut kuitenkin esiin, että työn vastaanottamista miettiessä moni näyttää ajattelevan eniten välitöntä palkkaa ja muuta rahallista etuutta, jonka saa tai ei saa, jos ottaa työn vastaan. Mikä siis on merkittävin syy aloittaa työsuhteessa?

Työ on monella tapaa merkityksellistä ihmiselle. Työn kautta ammattitaito kehittyy. Ammattilaiseksi ei tulla koulun penkillä eikä yhdessä yössä. Ammattien oppiminen vaatii työkokemusta ja usein kokeneempien kollegojen ohjausta työpaikoilla. Työssä solmitaan sosiaalisia suhteita, jopa hankitaan ystäviä. Monille työkaverien merkitys on merkittävä osa työssä viihtymistä. Työ on ollut ja on edelleen paikka, opitaan tulemaan toimeen erilaisten ihmisten kanssa.

Moni on kokenut, että työn kautta itsetunto ja itsetuntemus ovat kehittyneet. Jokainen meistä pidempään työtä tehnyt varmasti muistaa saamansa palautteen sekä erilaiset kokemukset työpaikalla, ja kuinka se on omalta osaltaan auttanut itsetunnon rakentumisessa ja itsetuntemuksen kasvamisessa. Harva meistä on heti ensimmäisissä töissämme päässyt loistamaan, mutta erilaisten työkokemusten ja työpaikkojen kautta olemme oppineet suunnistamaan itsellemme sopivaan ammattiin ja työhön.

”Työelämässä yleensäkin pitkän tähtäyksen suunnittelu tuo hyviä tuloksia.”

Yrittäjien viesti on se, että työn merkitystä olisi hyvä miettiä laajemminkin kuin vain välittömän taloudellisen edun kautta lyhyellä tähtäyksellä. Työelämässä yleensäkin pitkän tähtäyksen suunnittelu tuo hyviä tuloksia. Niin on myös työn haussa. Nuorille väylä arvostetuksi ammattilaiseksi alkaa ensimmäisistä töistä. Kokeneemman työntekijänkin kannattaa miettiä sitä, kumpi on parempi: tehdä hiukan vaatimattomammin palkattua työtä vai olla esimerkiksi vuosi kokonaan työttömänä.

Töissä käyvänä on aina paremmat mahdollisuudet saada unelmien työ kuin työttömänä, ja nyt on työtä tekijöille tarjolla.

Suonpää Jouni

Kirjoittaja Jouni Suonpää on yrittäjä, Päijät-Hämeen Yrittäjien hallituksen jäsen sekä Cimson Koulutuspalvelujen hallituksen puheenjohtaja.