Tulosta

Osaaminen näkyviin

Osallistumme jälleen tänä vuonna Osaaminen näkyviin viikkoon 2.-8.10.2023. Tämä blogiteksti on kooste aiemmin tehdyistä osaamista käsittelevistä blogeistamme.

Osaaminen kiinnostaa. Sitä kertyy meille jokaiselle elämän varrella ainutlaatuinen kokonaisuus. Osaamista on tarve avata eri yhteyksissä, kuten työtä haettaessa, opintoja hyväksi lukiessa tai silloin, kun haluaa vahvistaa omaa itsetuntemusta tai -luottamusta. Tavoitteena on, että osaaminen tekee positiivisen vaikutuksen kohdeyleisöön.
Lue lisää: Piilotettua osaamista etsimässä.

Osaamisen kokonaisuutta voidaan tarkastella monesta eri näkökulmasta. Osaaminen mielletään usein pääosin työn kautta kertyneeksi ammattitaidoksi, jolloin muu työelämää hyödyttävä osaaminen unohtuu tarkastelusta pois. Ammattitaidon lisäksi osaamiseen kuuluvat kuitenkin myös luonnolliset kyvykkyydet, itsesäätelytaidot ja motivaatio, työyhteisöosaaminen sekä vapaa-ajalla kertynyt osaaminen.

Ammatillista osaamista voidaan kutsua systemaattisesti kehitetyiksi taidoiksi. Vapaa-ajalla puolestaan kertyy taitoja, tietoja ja osaamista joskus hyvinkin suunnittelemattomasti ja itseä kiinnostavan toiminnan sivutuotteena. Tätä osaamista työnhakijoiden kannattaa hyödyntää sekä työnhakutilanteissa että työelämässä nykyistä enemmän.
Lue lisää: Löydä vapaa-ajan osaamisesi osaamiskartoituksesta.

Osaaminen työhaussa

Kun viestinä onkin se, miten voin auttaa ja hyödyttää organisaatiota, rekrytoija saa saman tien kiinni siitä, miksi keskustelua kannattaa jatkaa. Hän ymmärtää, miten organisaatio hyötyisi juuri tämän ihmisen osaamisesta.

Toimivaa yhteydenottoa edeltääkin perehtyminen työnantajan toimintaan ja sen pohdinta, miten omat vahvuudet ja työnantajan tavoitteet loksahtavat yhteen. Kohdennettu yhteydenotto on toimiva yhteydenotto. Samoin kuin hakija haluaa olla työnantajalle ykkösvalinta, myös työnantaja haluaa hakijan, joka tietää mihin hakee ja on kiinnostunut juuri heidän organisaatiostaan.

Tuki työnhaussa jaksamiseen

Sen lisäksi, että osaamisen tarjoaminen auttaa pääsemään keskustelussa rekrytoijan kannalta suoraan asiaan, se voi tukea omaa työnhaussa jaksamista. Työnhaussa ei yksin riitä, että on osaamista: Pitää vielä löytää sellainen työnantaja, jolla siinä kohtaa on tarvetta tarjolla olevalle osaamiselle. Vaikka itsellä olisi kuinka vahvaa osaamista hyvänsä, työnhaussa todennäköisesti tulee vastaan aika monta kieltävää vastausta (tai ei vastausta ollenkaan) ennen kuin kohdalle osuu sellainen työnantaja, jonka kanssa tarpeet ja tarjonta käyvät yksiin. Niinpä pettymyksensietokyky on tärkeä taito työnhaussa jaksamisen suhteen. Näkökulman kääntäminen työnhausta osaamisen tarjoamiseen voi tukea siinäkin.
Lue lisää: Työnhaku osaamisen tarjoamisena.

Osaaminen ja yrittäjyys

Nykyään puhutaan paljon innovatiivisesta yrittäjyydestä. Kaiken yritystoiminnan ei kuitenkaan tarvitse olla erityisen innovatiivista.

Startup-yrittäjyys saa usein paljon palstatilaa ja näkyvyyttä. Usein yrittämisestä kertovissa tarinoissa jää vähemmälle huomiolle se, miten putkiasentaja alkaa tehdä alansa hommia yrittäjänä, miten juristi perustaa oman firmansa tai kondiittori avaa kahvilan.

Tarkoitus ei ole mollata ”startup-yrittämistä, ja jos joku vaikka saakin satoja miljardeja pelin kehittämisestä, niin hieno homma! Jos kuitenkin puhumme vain startupeista, jää näkymättömiin, että suurin osa yrittäjyydestä on ”perinteistä” yrittäjyyttä. Kuvaisin tällaista yrittäjyyttä sanalla osaamisperusteinen yrittäjyys.”

Yrittäminen perustuu usein osaamiseen

Lahden iltayrittäjäkursseihin osallistuneille tehtiin kysely ja heiltä kysyttiin ”esimerkiksi siitä, kuinka tärkeässä roolissa innovatiivisuus on heidän liikeideassaan, kuinka paljon pääomaa he tarvitsevat ja miten tärkeää työkokemus ja oma osaaminen on.”
Lue lisää: Osaamisperusteinen yrittäjyys on ytimessä.

Osaamisen näyttäminen opinnollistamisen keinoin

Opinnollistaminen on keino saada jo hankittu osaaminen näkyväksi.

Opinnollistamisen kautta opit myös tarkastelemaan osaamistasi työnantajan näkökulmasta. Jo tämä tuo etua työnhaussa, kun osaat markkinoida juuri oikeita asioita. Palkkajärjestelmät perustuvat nykyisin yhä useammin osaamiseen, joten opinnollistaminen voi auttaa tunnistamaan ja sanoittamaan omaa osaamista niin, että se näkyy palkkapussissa.

Mistä opinnollistamisessa on kyse?

Tätä opinnollistaminen on pähkinänkuoressa:

  • opiskelua käytännön työtehtävissä
  • ei teoriaopintoja oppilaitoksessa
  • opiskelu ja työkokemus samaan aikaan
  • helppo ja nopea tapa saada todennettua osaamista
  • mahdollista mihin tahansa ammatilliseen perustutkintoon
  • osatutkinto suoritetaan näytöllä

Lue lisää: Osaamista opinnollistamisella.