Tulosta

Uravalmennuksen monet hyödyt

Kuvituskuva

”Olet valmentajien parhaimmistoa!”

Tammikuun hämärtyvänä iltapäivänä istuimme kahvihuoneessa, kun ovesta astui sisään eräs henkilö. Hän tokaisi kahvipöydässä istuvalle valmentajallemme: ”Olet valmentajien parhaimmistoa!”. Vähitellen alkoi selvitä, että henkilö oli osallistunut uravalmennukseemme, jossa kahvipöydässä istuva valmentaja oli toiminut ohjaajana. Oli kyseessä iloinen jälleennäkeminen, jossa uravalmennukseen osallistunut kehui lämpimästi valmentajaa. Oli mukava seurata tilannetta, jossa valmentaja sai arvokasta palautetta työstään.

Tämä tilanne ja viimeaikaiset julkisuuden keskustelut pysäyttivät minut pohtimaan niitä hyötyjä, joita uravalmennus voi tarjota siihen osallistuvalle. Pitkän ohjaajakokemuksen aikana olen havainnut monia hyötyjä, mutta nostan esille nyt muutamia.

Ammatit tutuiksi

Monet työnhakijana ollessaan pohtivat mahdollisuutta suuntautua uusille ammattialoille. Mikä olisi se minulle sopiva ala? Vaihdanko kokonaan uudelle alalle vai löydänkö uusia työtehtäviä oman alani sisällä?  Millaisia koulutuksia minulle olisi tarjolla? Osa ehkä pohtii sitä ensimmäisen ammatin hankkimista. Nämä ovat monesti haastavia kysymyksiä pähkäillä itsekseen. Näihin kysymyksiin uravalmennuksessa saa ohjausta ja pääsee käytännössä tutustumaan ammatteihin ja koulutuksiin työpaikoille ja oppilaitoksiin.

Sanoja osaamiselle ja osaamisella töihin

Oman osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen on myös haasteellinen rasti. Kun oma osaaminen edellä työnantajia lähestytään, sen hahmottaminen ja sanoiksi pukeminen vaatii paneutumista. Omia taitojaan ei ole aina helppo havaita. Tässä auttaa monesti ulkopuolisen näkökulma. Monet ovat kokeneet oman osaamisensa jäsentyneen, kun sitä on työstetty uravalmennuksessa yhdessä valmentajan ja joskus myös muiden osallistujien kanssa.

Mihin työpaikkoihin sitten voisin osaamistani markkinoida ja miten? Uravalmennuksessa otetaan käytännössä yhteyttä työnantajiin, kutakin työpaikkaa varten valmistetuilla työnhaun teksteillä, unohtamatta valmistautumista erilaisiin työnhaun puhetilanteisiin.

Sitten on vielä se porukan tuki. Usein olen kuullut sen palautteen, että ryhmän tuki ja kannustava ilmapiiri on ollut uravalmennuksissa osallistujille tärkeää. Silmät voivat avautuvat uusille mahdollisuuksille, kun kuulee eri ammateissa toimineiden kokemuksia.

Ideoita ja inspiraatiota

Kiinnostuin tämän tammikuisen iltapäivän vieraamme sanoista ja kysyin häneltä, mitä hyötyä hän oli kokenut saavansa uravalmennuksesta. Meillä oli inspiroiva keskustelu. Hän kertoi saaneensa valmennuksessa uusia ideoita, vaikka hänellä oli paljon kokemusta valmennuksessa käsitellyistä asioista.

Hänen huulilleen nousi monta kertaa sana moniosaaja. Hän oli oivaltanut tämän käsiteen kuvaavan itseään. Osaamisen jäsentäminen ja todentaminen esimerkein sekä vahvuuksien täsmänosto eri työtehtäviin oli myös avautunut uudella tavalla. Työhakemusten laatiminen ja työhaastattelutilanteet olivat saaneet uutta ideaa ja virettä. Paneutunut ohjaus oli vienyt asioita eteenpäin.

Jos sinä painit omaan uraasi ja työnhakuusi liittyvien kysymysten keskellä, lähde rohkeasti mukaan uravalmennukseen!

Suonpää Anne

Kirjoittaja Anne Suonpää on Cimson Koulutuspalvelujen valmennuspalvelujen johtaja.