Ammatillinen kuntoutus

Työurien suunnittelu on meille rakasta ja tärkeää arkea. Tyylimme tehdä ammatillista kuntoutusta on rohkaiseva, ratkaisukeskeinen ja työelämään soveltava ja suuntaava. Ohjaus nojaa tutkittuun tietoon, minkä ansiosta ohjausmenetelmämme auttavat eteenpäin haastavissakin tilanteissa.

Ammatillisesta kuntoutuksesta puhutaan, kun henkilön työssä selviytyminen heikkenee ja työuran jatkuvuus on epävarmaa.

Ammatillinen kuntoutus tukee henkilöä pysymään työelämässä tai palaamaan tai pääsemään työelämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Ammatillisella kuntoutuksella on suuri merkitys osaajan ja sitä kautta koko työyhteisön hyvinvoinnille. Ammatillinen kuntoutus ehkäisee merkittävästi päätymistä työkyvyttömyyseläkkeelle.

Cimsonin ammatillinen kuntoutus

Ammatillisen kuntoutuksen menetelmät lisäävät hyvinvointia ja auttavat jaksamaan työssä. Palvelun aikana löydetään henkilölle sopiva tapa jatkaa työelämässä oma täsmätyökyky ja elämäntilanne huomioon ottaen.

Olemme saaneet iloita monen kuntoutujan kanssa soveltuvan ammatin löytymisestä, opiskelupaikan varmistumisesta, oppisopimuspaikasta ja työllistymisestä.

Kuntoutujan täytyy kokea saavansa palvelusta aitoa hyötyä. Kuntoutujat ovat kiittäneet valmentajiamme juuri konkreettisesta avusta. Tärkeä osa työtämme on ottaa ohjat käsiin ja tehdä tarvittavia yhteydenottoja ja selvittelyjä kuntoutujan kanssa ja myös hänen puolestaan.

Yhteytemme työelämään ovat tiiviitä. Aluetoimistojemme ansiosta meillä on erinomaiset yhteydet paikallisiin työnantajakenttiin ympäri maata. Järjestelmässämme on suuri joukko yhteistyöyrityksiä, jotka ovat valmiita esimerkiksi työkokeilujaksoon – monen kuntoutujan reitti takaisin työelämään kulkee työkokeilun kautta.

Tuotamme palveluja vakuutus- ja työeläkeyhtiöille, Kelalle ja työelämäkentälle ja meillä on vuosikymmenten kokemus työhallinnon ja ELY-keskusten kumppanina toimimisesta.

Ammatillisen kuntoutuksen ratkaisuja

Ammatillinen kuntoutus auttaa löytämään uusia polkuja, kun muutokset työssä jaksamisessa tai muuten työkyvyssä hidastavat menoa. Kuntoutuksessa kartoitetaan vaihtoehtoja ja jatkomahdollisuuksia:

  • paremmin soveltuvat tehtävät
  • töiden uudelleenjärjestely työpaikalla
  • töihinpaluun helpottaminen pitkän sairausloman jälkeen
  • työkokeilu uudella alalla
  • työhönvalmennus
  • oppisopimuskoulutus
  • ammatillinen uudelleenkoulutus
  • yrittäjyys

Kysy lisää

Kotro Mikko
toimitusjohtaja
0400 640 856