Tulosta

Mikä työnhaussa koettelee jaksamista?

Työnhaku on kovaa työtä. Moni työnhakija-asiakkaistani on kertonut, että työn hakeminen on paljon raskaampaa kuin itse työn tekeminen. Lokakuussa 10.10. vietettiin Maailman mielenterveyspäivää teemalla #mielenterveysonjokaisenoikeus. Tämä sai minut miettimään työnhakijoiden jaksamista ja mielenterveyttä. Nämä teemat koskettavat useita työnhakijoita. Käytän itse aktiivisesti sosiaalisen median kanavaa LinkedIn:ä, joten koin luontevana kysyä siellä omalta verkostoltani: Mikä työnhaussa koettelee eniten jaksamistasi?

LinkedIn-kyselyn ”Mikä työnhaussa koettelee eniten jaksamistasi?” vastaukset sanapilvenä

Yksi vastauksissa esille nousseista teemoista oli epävarmuus. Työnhakija joutuu elämään jatkuvassa epävarmuudessa. Olet epävarma omasta työllistymisestäsi, et tiedä milloin työllistyt ja milloin työnhakusi päättyy. Koet epävarmuutta omasta taloudellisesta tilanteestasi ja koko tulevaisuus näyttäytyy epävarmana. Asioita ja elämää on vaikea suunnitella, kun ei tiedä milloin työllistyy. Monet työllistymiseen vaikuttavat asiat eivät ole omissa käsissäsi. Työnhakijaksi päätyminen on monen asian summa, samoin työllistyminen. Tämä voi saada sinut epäilemään myös omaa osaamistasi ja sitä, löytyykö sinulle paikkaa työelämästä.

Työnhakuun liittyy epävarmuuden tunteen lisäksi monenlaisia muitakin tunteita, jotka voivat vaihdella laidasta laitaan lyhyenkin ajan sisällä.  Tämä tunteiden vuoristorata on jo itsessään kuormittavaa. Tunnet innostusta, odotusta ja jännitystä, kun löydät itseäsi kiinnostavan työmahdollisuuden. Toivot eteneväsi rekrytointiprosessissa ja työnhakusi päättyvän. Ei kiitos -viestit ja hylkäyskokemukset puolestaan lannistavat ja herättävät turhautumisen, häpeän, arvottomuuden ja epäonnistumisen tunteita. Epäselvästi laaditut työpaikkailmoitukset, kankeat rekrytointijärjestelmät ja huonosti hoidetut rekrytointiprosessit lisäävät omalta osaltaan kuormitusta. Kaikki tunteet ovat kuitenkin sallittuja, ja niitä voi, ja kannattaakin käsitellä.

Kuormitusta aiheuttaa myös se, että työnhaku on jatkuvaa. Työnhakijana toki haet töitä työllistyäksesi, mutta ulkopuolelta siihen asetettu velvoite voi tuntua kuormittavalta. Oletukset työttömistä, median kirjoittelu ja hallituksen suunnittelemat työllisyystoimet aiheuttavat yhtä lailla huolta ja kuormitusta. Monet kokemistamme tunteista aiheutuvat siitä, miten toiset ihmiset meihin suhtautuvat ja meitä kohtelevat. Tähän jokainen meistä voi vaikuttaa kohtelemalla muita kunnioittavasti ja arvostavasti riippumatta siitä, mikä heidän asemansa työmarkkinoilla on.

Kuormittavien tekijöiden lisäksi on tärkeää tunnistaa myös asioita, jotka auttavat jaksamaan. Niinpä kysyin LinkedIn-verkostoltani myös, mikä auttaa jaksamaan työnhaussa. Keskeisimpänä asiana nousi esille pakko. Se ettei vaihtoehtoa ole. Työllistyäkseen on pakko jaksaa hakea töitä, vaikka se kuormittavaa olisikin. Esiin nousivat myös ystävät, tukiverkostot, sosiaaliset kohtaamiset ja oma asenne. Perusasioista on myös tärkeää pitää kiinni eli riittävä lepo, ravinto ja liikunta auttavat jaksamaan. Työnhaun suunnittelu auttaa keskittymään olennaiseen ja jättämään tilaa muulle elämälle ja vapaa-ajalle. Ei kenenkään tarvitse jaksaa työnhakua 24/7.

  LinkedIn-kyselyn ”Mikä auttaa sinua jaksamaan?” vastaukset sanapilvenä

Kirjoittaja Hanna Runtti on Cimson Koulutuspalveluiden valmentaja, joka työskentelee Lapin alueen Stop&Go-valmennuksissa ja Pohjois-Pohjanmaan alueen Palkkatuelta täsmätyöhön -työhönvalmennuspilotissa.