Tulosta

Stressinhallintaa työnhaussa

Oletko työnhakijana, koska tutkinto on suoritettu, määräaikainen työsuhde on päättynyt tai sinut on irtisanottu? Tai ehkä katsot uutta työnkuvaa terveydentilasi muutosten vuoksi. Oli tilanne mikä tahansa, harva ihminen erityisesti nauttii työttömyyden tilastaan. Tutkimusten mukaan etenkin työttömyyden pitkittyessä ihmisen mieli joutuu koetuksille: kehittyy tunteita riittämättömyydestä, osaamattomuudesta ja kelpaamattomuudesta. Koetaan ahdistusta ja häpeää. Talouskin joutuu koville. Toisin sanoen, stressitekijöiden määrä kasvaa.

Se miten suhtaudumme tällaisiin stressitilanteisiin, vaihtelee ihmisestä riippuen. Toisella temperamentti mahdollistaa rauhallisemman suhtautumisen tilanteeseen, toisella oma temperamentin kokonaisuus taas saattaa voimistaa negatiivisia tuntemuksia. Kun tähän lisää vielä mahdolliset keskivaikeat tai vaikeat tunnelukot, saattaa kokonaiskuorma alkaa tuntua kohtuuttomalta.

Mieli ja keho ovat yhdistelmänä siitä merkillinen, etteivät ne erottele stressinlähteitä toisistaan. Jos ihminen alkaa ahdistua ja stressaantua voimakkaasti esimerkiksi työttömyyden takia, voi tuo stressi nostattaa pintaan muitakin stressinlähteitä, jotka ovat pysyneet toistaiseksi piilossa. Työttömyyden lisäksi voivat stressin aiheeksi nousta esimerkiksi parisuhdeasiat, lapsihuolet, kaverisuhteet, raha-asiat, aikaisemmin koettu masennus tai paniikkioireet, tarkkaavuushaasteet, tai mikä tahansa itselle tyypillinen stressin lähde. Pian voi olla vaikea arvioida ja selvittää, mikä olikaan alkusyy. Näin ahdistus ja paine vain kasvavat.

Miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia? Stressinhallinnassa tärkeää on oman tilanteen tiedostaminen. Tulisi arvioida, esimerkiksi kirjoittamalla, mitkä tekijät minua stressaavat ja ahdistavat juuri nyt, sekä priorisoida, mitkä niistä tuntuvat keskeisiltä päätekijöiltä. Tämän jälkeen voi pohtia, missä olosuhteissa olisin tyytyväinen, ja millainen päämäärä olisi ratkaisu tilanteeseen. Haastavin vaihe on etsiä ja kerätä tietoa siitä, mitkä konkreettiset toimet voisivat toimia ratkaisuina. Konkreettisiin toimiin voit hakea tukea seuraavasti.

1. Kartoitus ja koordinointi: Voit kartoittaa stressin lähteet yllä kuvatulla tavalla. Kun kyseessä ovat lähinnä työttömyyteen liittyvät stressitekijät, voit kirjata ylös, koskeeko oma haaste osaamisen vajeita, oman osaamisen sanoittamista, työhaastattelua, työhakemuksen tekemistä, työn etsimistä tai vaikkapa työnhaun tehokasta ajankäyttöä.

2. Etsi tietoa: Kysele ja selvitä. Oman paikkakuntasi TE-toimiston tai työllisyyspalveluiden kautta voit selvittää, mikä taho tai palvelu voisi antaa parasta tukea juuri sinun tilanteeseesi. Tietoa voi saada myös tuttavilta tai muutoin omatoimisesti selvittämällä.

3. Ratkaisuja: Eri puolilla Suomea on tarjolla sisällöltään ja painotuksiltaan erilaisia työnhakijoille suunnattuja palveluja. Palvelut voivat olla esimerkiksi työhönvalmennusta, uravalmennusta, työnhakuvalmennusta tai ammatinvalinnan ohjausta. Yleensä näissä palveluissa saatava tuki vie jo pitkälle. Jos taas kokee, että työnhaun lisäksi elämässä on muitakin haasteita, jotka koettelevat omaa jaksamista, löytyy Kelan kautta erilaisia ammatillisen kuntoutuksen palveluja, joissa etsitään työllistymisen ja ammatinvalinnan kysymysten lisäksi ratkaisuja yksilön psyykkisiin tai fyysisiin haasteisiin. Kelan sivuilla voit tutustua esimerkiksi Nuorille suunnattuun Nuottivalmennukseen, Oma väylä -kuntoutukseen, Kiila-kuntoutukseen, Taito -kuntoutukseen tai TEAK:iin.

Me suomalaiset haluamme mielellämme olla omavaraisia, ja kynnys palveluihin hakeutumiseen voi syystä tai toisesta olla korkea. Työllistymisen haasteiden, eikä etenkään isompien haastekimppujen kanssa kannata kuitenkaan jäädä yksin. Ratkaisuja ja tuloksia alkaa usein löytyä juuri palveluiden kautta. Palveluiden kesto voi vaihdella yhdestä tapaamiskerrasta muutamiin kuukausiin, mutta niistä saamasi hyöty voi vähentää työnhausta kokemaasi stressiä pidemmälläkin aikavälillä ja estää mahdollisten piilevien stressitekijöiden esille tulon.

Tärkeintä on, että teet aluksi itsellesi kartoituksen nimeämällä omat haasteesi ja ryhdyt ratkaisemaan niitä. Etsit tietoa ja haet tukea tiedon rakentamiseksi. Joskus voi olla apua jo siitä, kun saa välineitä oppia hyväksymään oma tilanne. Tai kun oppii tulkitsemaan tilanteen uusiksi niin, että uhkien sijaan näkeekin mahdollisuuksia. Työnhaussa paras tapa edetä on etsiä ratkaisuja siihen, miten muokata nykyinen tilanne omien toiveidensa kaltaiseksi.

Rohkeasti uusia ratkaisuja kohti.

Kirjoittaja Hannu Honkaniemi on Cimson Koulutuspalveluiden valmentaja.