Tulosta

Tutkimus: Ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat viihtyvät Suomessa, mutta lähes puolet pitää todennäköisenä muuttoa pois Suomesta

Kansainväliset opiskelijat tekevät ryhmätyötä.

Suurin osa ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista on kotiutunut Suomeen erittäin tai jokseenkin hyvin (86 %) ja heidän kotiutumisensa on ollut nopeaa. Toisaalta huomattava osa heistä (47 %) ja muistakin ulkomaalaisista osaajista (39 %) suunnittelee poismuuttoa.

Tuore tutkimus kertoo, että enemmistö kansainvälisistä osaajista kotiutuu Suomeen nopeasti: on töitä, ystäviä ja verkostoja. Tämä ei kuitenkaan koske kaikkia.

Taustastaan riippumatta monet Suomessa asuvat kansainväliset osaajat törmäävät siihen, että työnantajat eivät arvosta ulkomailla hankittua osaamista, verkostoihin on vaikea päästä ja perheenjäsenten sopeutumisvaikeudet haittaavat kotiutumista.

Tiedot selviävät E2 Tutkimuksen toteuttamasta Kansainvälisten osaajien Suomi -hankkeen loppuraportista. Tutkimus on julkistettu 14.3.2023.

Noin kolmannes (32 %) arvioi mahdollisuutensa edetä uralla Suomessa heikoksi. Yhtä moni kaipaa tukea kielen oppimiseen, työnhakukoulutusta ja tilaisuuksia verkostoitua suomalaisten yritysten kanssa.

Monet kansainväliset osaajat toivovat tutkimuksen mukaan, että suomalainen työelämä olisi kielitaitovaatimuksiltaan nykyistä joustavampi. Heidän mielestään työnantajat voisivat miettiä, onko sujuva suomen tai ruotsin kielen taito aina välttämätöntä.

Lisätietoja tutkimuksesta

Pilotista ratkaisuja

Tampereella tutkimuksen ajankohtaiseen teemaan osuu tuore pilottikokeilu. Tampereen kaupunki ja Cimson Koulutuspalvelut ovat kehittäneet yhteistyössä konseptia, jolla eri maista tulleet opiskelijat työllistetään paikallisiin yrityksiin. 

Pilottivaiheeseen on valittu 12 opiskelijaa. Joukossa on valmistuvia insinöörejä, arkkitehtejä, pelialan osaajia tai vaikkapa projektikoordinaattoreita. Rekrytoivalle yritykselle palvelu on ilmainen. 

Lue lisää pilotista täällä tai ota suoraan yhteyttä koordinaattori Ramona Bilmeziin.

Bilmez Ramona
valmentaja
050 477 3152